Menu

Vördade Riddare,

Höstens andra Riddarlunch genomfördes fredagen den 1 oktober med fem riddare vid bordet och ytterligare en i ett annat lunchsällskap. Hösten som startade med det internationella mötet i Trani, Italien och Storprioratets Ordenskapitel Köpenhamn den 25 september. Samtaget deltog närmare 75 riddare och partners i Köpenhamn, varav 36 från Priorat Sverige. Vi kunde välkomna två nya riddare då postulanterna Johan Huovinen och Mats Moqvist togs upp till riddare i vårt Priorat. Dessutom kunde sju riddare befordras till högre grad. Verkligen roligt och positivt!

Riddarlunch 1 oktober Erik Sörensen Magnus Ruding Lars Eric Gustafsson Peter Öberg och Göran Lagerholm small
Erik Sörensen, Magnus Ruding,
Lars-Eric Gustafsson, Peter Öberg,
Görasn Lagerhoilm
StKTHO Göran Lagerholm small Kaffe i soffan med Erik Sörensen Lars Eric Gustafsson och Magnus Ruding small
Erik Sörensen, Lars-Eric Gustafsson,
Magnus Ruding
  StKThO Göran Lagerholm  

Militärsällskapet är nu också åter öppet för fullt med luncher, pubaftnar och föredrag. Ta en titt på deras hemsida så får du veta mer. Höstens första Riddarlunch på Militärsällskapet genomfördes fredagen den 3 september med sju riddare och du hittar en redovisning över det på vår hemsida. Vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet fortsätter. Det finns plats för många fler så boka in dessa fredagar i din kalender. Som du säkert redan känner till kommer Priorat Sverige att genomföra ett Ordenskapitel och Riddarbal den 13 november. Vi kommer då att vara i Finska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Givet att det är allhelgonahelgen veckan före har vi flyttat november månads Riddarlunch till fredagen den 12 november dagen före Ordenskapitlet och Riddarbalen.

Denna fredag vid höstens andra Riddarlunch deltog Erik Sörensen, Magnus Ruding, Lars-Eric Gustafsson, Göran Lagerholm och undertecknad. Under lunchen utspann sig intressanta samtal om allt från Corona till minnen från kadettskolan och olika företeelser i dagens Sverige. Många kloka tankar dryftades också om hur vi kan utveckla vår orden. Luncherna är ett fint tillfälle att inte bara träffa goda vänner och andra Riddare utan också dryfta samtidens utmaningar och vår egen verksamhet. Vi fick också se och inviga Militärsällskapets nya bar. Fantastisk fin och dessutom yteffektiv och en ny bra plats för mingel och samtal.
Jag vill också passa på att informera om vår verksamhet.

Som jag tidigare nämnt arrangerar Priorat Sverige Ordenskapitel med Riddarbal lördagen den 13 november Platsen blir Finska kyrkan och Sjöfartshuset i Stockholm. Fullständig inbjudan med anvisningar för anmälan kommer inom kort.
Lördagen den 20 november arrangerar Priorat Svensk-Finland Ordenskapitel och Riddarbal i Helsingfors. Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 4 november. För fullständig inbjudan, se kalendern på http://www.tempelherreorden.org
Vi har också beslutat att Riddarmötet nr 4 onsdagen den 13 oktober är inställt.

En arbetsgrupp inom Storprioratet har fått i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för Humanitära fonden. Gruppen inventerar lämpliga projekt för fonden. Ledord för lämpliga projekt kan vara "internordiska", "uppföljningsbara", "engagerande", "samlande" etc. Lämna dina förslag till vår representant i gruppen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Under hösten genomför vi en uppdatering av dels Storprioratets Matrikel som innehåller information om alla Riddare. Sekreterarna kommer informera om hur kontroll och uppdatering går till.

Vi ser också över foldern med Riddarinformation. Våra Häroldar håller i detta och om du har synpunkter eller idéer hör av dig till någon av dessa.

Likaså har Ceremonimästarna fått uppgift att överse vårt ceremoni reglemente. Den översynen ska vara klar tills Priorat Sverige står som värld för Storpriorat Skandinaviens Riddardag med Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Skara den 9 april 2022.
Jag ber om att få tillönska er alla en fin och aktiv höst. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och var goda föredömen i värld som fortsatt behöver det.

Peter Öberg, StKThO
Grand Prior Sverige

Riddarträff Baillivat Sankt Peter

Vördade Riddare i Baillivat St. Peter.


Vi har nu kommit igång med fysiska träffar som restriktionerna efterhand gör att möjligheterna ökar. Vi fortsätter nu vår planerade verksamhet där den avbröts av Pandemin.
Vår projektledare KThO Bertil Dawidson vill med dessa rader rapportera från vårt Riddarmöte i Gråmanstorp eftersom anledningen är mycket speciell och våra möjligheter att personligt hedra en bortgången Riddarvän varit omöjlig.

Bakgrunden kort

Ballivat S:t Peter planerade under våren 2019 ett antal aktiviteter att genomföra längre fram. Bland annat arbetade Tore Lundström med att arrangera ett besök i Gråmanstorps kyrka som är belägen strax utanför Klippan. Detta besök var preliminärt planerat att genomföras under våren 2020. Samtidigt skulle vi också besöka Ljungbyheds militärhistoriska museum.
Coronarestriktionerna kom i vägen för våra planer, som då sköts på framtiden.
Planläggaren för besöken, Tore Lundström avled under tiden som vi har väntat på lättnader i Corona restriktionerna.
När vi nu hösten 2021 hade möjlighet att genomföra besöken uppdrogs åt Bertil Dawidson att arrangera ett Riddarmöte.

Lördagen den 28 augusti samlades ett antal riddare med damer vid Gråmanstorps kyrka.

Vi välkomnades till Gråmanstorps Kyrka av Komminister emeritus Ann-Mari Nelson i närvaro av Tore Lundströms hustru. Efter minnesstunden i kyrkan och efter en presentation av kyrkans historia och vandrade de närvarande till Tores gravplats. Där vi hedrade Tore med att lägga ner en blombukett och ett tack för hans Riddargärning.

Gråmanstorp kyrka kan tidsmässigt även kopplas till Klosterkyrkan i Lund och Domkyrkobygget där kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevads kloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund. Omkring 1160 färdigställdes kyrkan som helgades åt jungfru Maria. Under 1400-talet tillkom det kraftiga tornet. Under samma århundrade försågs kyrkans innertak med kryssvalv. En medeltida upphängningsanordning för kyrkklockorna finns i det låga tornet.

GoteAnderssongrav small ToreLundstromgrav small
 Göte Andersson och tyst minut  Riddare Tore Lundströms grav

Efter besöket i kyrkan fortsatte Riddardagen med en färd till Spångens Gästgivargård, även den en historisk raritet i den Skånska matkulturen. För de som känner den dåvarande ikonen och skådespelaren Edvard Perssons och hans filmer där Spången hade en plats.

Spangen small
Riddare och anhöriga på
Spången, Ljungbyhed

Lunchen gav tillfälle till mingel och småprat. Särskilt glädjande var den självklara närvaron av flera damer. Bl.a. Tores hustru Gunilla.
Väl styrkta fortsatte färden till Ljungbyheds Militärhistoriska Museum (Gamla Husarmässen). På plats fick vi en lättsam presentation med värmande humor och flygarhistorier. Intressant var att flera av de närvarande hade personliga relationer till Ljungbyhed och dess historia.

MInnessten small St Peter Small web Museet1 small
Minnessten Ljungbyhed   Guidad tur på museet
F5museet small Museet4 small Museet2 small
Inledning av guidad visning Husarlägrets utställning Återblick över F5:s historia
Museet3 small Kanoner small Sk60 small
Kavalleriets historia på Ljungbyhed Kanonen utanför Husarlägret SK 60 monument f.d. F5 LJungbyhed

RThO Bertil Dawidson
Projektansvarig

Fotografi Jonas Stålhandske

Hösten Riddarluncher har startat!
Vördade Riddare,

Hoppas att sommaren varit bra och att ni nu är redo för återstarten av vårt samhälle och vår ordens verksamhet. Hösten har redan startat med ett Internationellt möte i Trani, Italien. Storprioratet planerar nu för vårt gemensamma ordenskapitel Köpenhamn den 25 september. Samtaget har närmare 72 riddare och partners anmält sig, varav 34 från Priorat Sverige. Verkligen roligt!
I Priorat Sverige har vi också startat höstens verksamhet. Den 27 augusti genomförde Storkorsriddaren mm Owe Wagermark hösten första lunch på Sällskapet för de riddare som också är ledamöter där. För samtliga Riddare genomförde Priorat Sverige höstens första Riddarlunch på Militärsällskapet fredagen den 3 september. Sju riddare, Börje Johansson, Daniel Rinalder, Peter Öberg, Erik Sörensen, Nils-Anders Ekberg, Staffan Strömbäck och Harry Ollinen, slöt upp och fick avnjuta en god måltid och återkoppla efter sommaren. Militärsällskapet är nu åter öppet för fullt med luncher, pubaftnar och föredrag. Ta en titt på deras hemsida så får du veta mer.

Vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet fortsätter. Det finns plats för många fler så boka in dessa fredagar i din kalender. Fredagsluncherna omfattar ett fint sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch. Nu senast den 3 september ugnsstekt potatis och fläskfilé i en fantastiskt god sås. Dryck väljs efter tycke och smak och för den djärve en snaps eller två. Även den 3 september fanns ett flertal djärva Riddare. Efter lunchen bjuds på kaffe och tårta i salongerna och jag kunde som vanligt informera om pågående verksamhet mer utförligt. Många kloka tankar framfördes om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Luncherna är ett fint tillfälle att inte bara träffa goda vänner och andra Riddare utan också dryfta samtidens utmaningar och vår egen verksamhet.

BörjeJohanssonDanielRinalderPeterÖbergErikSörensenNilsAndersEkbergStaffanStrömbäckHarryOllinen small ErikSörensenBörjeJohanssonStaffanStrömbäck small NilsAndersEkbergDanielRinalder small
Börje Johansson, Daniel Rinalder,
GP Sverige Peter Öberg,
Erik Sörensen, Nils-Anders Ekberg,
Staffan Strömbäck, Harry Ollinen
Erik Sörensen, Börje Johansson,
Staffan Strömbäck
Nils-Anders Ekberg och
Riddare Daniel Rinalder

Konventet kommer i höst att arbeta med bland annat översyn av vårt ceremoniel, foldern med Riddarinformation, ny matrikel, dokumentation av utmärkelser och insignier samt heraldik och information till riddarnas vita arkiv mm. En hel del att arbeta med således. Riddarmöten genomförs också den 21 september, 13 oktober och 30 november. Vårt nästa Ordenskapitel med riddarmåltid i Stockholm genomförs i slutet av november och i april 2022 står Priorat Sverige som värd för Storprioratets dito i Skara. En annan viktig fråga som kommer upp i år är vårt andra beslut om de nya stadgarna samt aktiveringen av vår fond för att utveckla verksamheten långsiktigt. Fler postulanter är också välkommet givet att vi vill utveckla, vitalisera och förnya vår verksamhet.

Smittspridningen i Sverige har ökat linjärt och ser ut att plana ut för stunden. Den fjärde vågen är nu här men ökningen är inte logaritmisk och sker från låga nivåer. Prognosen är att pandemin kommer att finnas kvar det närmaste året om än på en mycket låg nivå. Regeringen har inte aviserat några skärpningar i nuläget utan prognosen är positiv.
Jag ber om att få tillönska er alla en fin och aktiv höst. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och var goda föredömen i värld som fortsatt behöver det.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Rome/Italien, Onsdagen den 3:e juni 2021 (Ordensår 903)

Möte mellan Påven FRANCIS och Stormästaren i Temåpelherreorden, O.S.M.T.H. Paris, Le Chevalier Grand'Croix Gerard Edmond Louis WILLERY i närvaro av Monsignor Gino Dl CIOCCO APOSTOLIC PROTONOTARY och AUMONIER GENERAL OF THE ORDER Knight Grand'Croix Danilo RIPONTI

Ladda ner rapporten här.

EASTER MESSAGE

“Enlighten, O Jerusalem, for the Light from Light enlightened your children.”

The core of celebrating Easter by different groups of religions should intend benefiting mankind. Regardless to what group you individually belong, you are not different from the others as a human being, for you have similar ambitions, successes, failures, happiness and sadness like the others. If this is understood, why, then, we cannot embrace each other for brotherly comfort. Indeed, comfort tends to settle our difficulties.

Christ, Son of God, the Messiah, came to comfort His people. His messages of love, peace, life and hope are universal, applicable to everyone. Jerusalem should feel fortunate that it had the greatest opportunity to feel and have the real comfort within for which it was looking for. I believe if people of Jerusalem (the Holy Land) make the sincere effort to live in peace with each other, undoubtedly, the entire world will, eventually, live in peace. The power and source of love, peace and hope were initiated in Jerusalem. Let’s not cut off these essential sources of comfortable life, rather benefit from them.

Peace is not something we expect to happen miraculously; people have to work for it. Unless you have peace, love and hope in your hearts, you cannot establish them in your areas, in your social life, even at your homes. We know very well the fruits of love, peace and hope are comfort, happiness and brotherhood.

The light of Christ’s Resurrection is already working, and you will be enlightened if you walk to it. Once you are enlightened, you become the child of Light, enlightening your surroundings. People will see that you have love, peace and hope within you; therefore, you will be trusted. People with love, hope and peace are more needed today for comfort. Today the entire world is under stress due to Corona virus epidemic which caused immense sufferings and deaths. I believe in the power of prayer, which Jesus himself prayed and encouraged us to pray as the answer to our worries.

On this happy holiday season, let’s become serious for a moment and think to see what we are missing in our lives and try to correct ourselves for our sake, for our families, for our friends and the world.

God bless you.

Fr. Samuel Aghoyan
At Armenian Patriarchate Jerusalem
April 13, 2020

Vördade Riddare!

Hoppas att ni haft en fin påsk och kunnat tillbringa en del av tiden utomhus med nära och kära. Smittspridningen fortsätter i Sverige och vi behöver alla hjälpas åt för att begränsa den. Vaccinationerna har kommit igång och i mitten av april hade närmare 20% av befolkningen över 18 år fått sin första dos. Över 600 000 individer har också fått en andra dos. Regeringen kommer besluta om restriktionerna efterhand och nästa datum för eventuella lättnader är nu satt till den 3 maj. Givet prognoser, vaccinering och vårens ankomst kan vi vara försiktigt positiva till att smittspridningen avtar och restriktionerna lättas något. Prognosen för sommaren och resten av året är också god.

Som vi tidigare informerat om har vi skjutit upp våra Ordenskapitel under 2020. Vi satsar nu framåt, utgående från de prognoser och bedömningar som görs, att kunna genomföra ett Ordenskapitel i Stockholm den 12 juni i Gustaf Adolfskyrkan med efterföljande middag på den nyöppnade mässen på K1. Skulle läget inte medge ceremoni i kyrkan så är vår avsikt att genomföra en anpassad ceremoni för att ta upp så många som möjligt av de 15 postulanter som väntar på inträde i vår orden och befordra de välförtjänta riddare som väntat på det. Inbjudan kommer sändas ut i maj men jag ber er redan nu reservera den 12 juni. Vi räknar med att starta kl. 1600 och vara klara i kyrkan kl. 1800 för att därefter, om läget så medger, dela en måltid på K1 mäss.

På agendan under våren har vi också ett digitalt Riddarmöte den 20 maj då Riddaren Ola Palmqvist kommer tala om sin forskning om uppdragstaktik, som han också skrivit om i Kungliga Krigsvetenskapsakademins (KKrVA) handlingar och tidskrift. Ett mycket intressant föredrag tror jag och hoppas att så många som möjligt av er kan delta. Den 29 maj genomföLunchrs Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting, även det digitalt detta år. Kallelse med agenda finns i vår kalender, där ni också bör anmäla er så vi kan upprätta digital röstlängd. På agendan i år står bland annat att välja ny Grand Prior General och slutligen anta nya stadgar för Humanitära fonden.

Vi fortsätter vårt humanitära arbete och jag vill tacka er alla för er generositet. Nu senast har vi haft ett upprop för första kvartalet jubilarer, som blev mycket bra, och vi kommer i dagarna att publicera uppropet för andra kvartalets jubilarer. Där har ni möjlighet att genom en gåva till Humanitära fonden uppmärksamma dessa värdiga Riddare. Vi har också samlat in medel till skolan i Mali, som vi också stöttade förra året. Även här var ni Riddare generösa och vi kan därför överlämna ett lika stort belopp denna gång. Som traditionen bjuder kommer vi erbjuda alla Riddare att lämna en sommarhälsning i Tempelherren och samtidigt bidra till vår humanitära verksamhet. Håll utkik efter våra insamlingar och bidra efter egen förmåga. Alla bidrag stora som små är av betydelse och gör skillnad.

Till hösten hoppas vi fullt ut kunna återta vår verksamhet med fler Riddarmöten och Ordenskapitel. Första helgen i september genomförs internationellt möte i Rom som alla är välkomna till och Storprioratets Ordenskapitel genomförs den 25 september i Köpenhamn. Vi planerar för ytterligare ett Ordenskapitel i Priorat Sverige sent i oktober eller början av november. Vi kommer under året att arbeta vidare med att utveckla vår orden och kommer bland annat att ge ut en ny matrikel inom Storprioratet samt ge ut en ny informationsfolder om Tempelherreorden och Priorat Sverige. Dessutom vill vi naturligtvis få in fler Riddare, befordra välförtjänta, samla in mer till humanitär verksamhet samt återta våra sociala aktiviteter och träffas för gemenskap och samvaro.

SalongFör att i någon mån kompensera för att vi tvingats flytta fram mycket verksamhet vill jag åter välkomna er till våra Riddarluncher första fredagen varje månad. Den 7 maj kommer Riddarlunchen att genomföras på Sällskapet (Arsenalsgatan 7) under GPG Emeritus Owe Wagermarks värdskap. Från den 4 juni genomförs Riddarluncherna på Militärssällskapet (Valhallavägen 104). Inbjudan och anvisning för anmälan återfinner du i vår kalender. Båda sällskapen efterlever alla de restriktioner som restaurangbranschen har att följa.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka för det goda ni gör. Fortsätt vissa omtanke och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i dessa tider. Jag hoppas att vi snart kan ses igen och att vi tillsammans kan utveckla vår gemenskap och orden.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!

Riddarmöte den 13 oktober med föredrag av Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg

Den 13 oktober samlades 13 riddare i Priorat Sverige till årets fjärde Riddarmöte i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde de också avnjuta landgång, dryck och gemenskap. Riddarmötet är ett utmärkt tillfälle att utveckla vår gemenskap och samtidigt få ta del av ett intressant, tankeväckande och spännande föredrag med anknytning till vår orden. Föredragshållare denna gång var Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg. Han inträdde i vår orden redan år 2006 och har riddarnummer 0467. Riddare Stefan är sedan två år Rikshemvärnschef och har före det bland annat varit brigadchef i Skåne.

Den 13 oktober är också dagen då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike. Det skedde fredagen den 13 oktober år 1307 på order av påven Clemens V. Sedan dess anses den fredagen den 13:e vara en otursdag. Någon otur såg vi inte till denna kväll utan tvärt om kan sägas att kvällen blev särdeles lyckad då föredraget var mycket intressant, måltiden ovanligt välsmakande, deltagarna mycket trevliga och dessutom insamlades en fin kollekt till skolan i Mali, som vi också tidigare stött och redovisat ibland annat Tempelherren.

Rikshemvärnschefen berättade om Hemvärnets remarkabla utveckling de senaste åren. I dag är hemvärnet mycket kvalificerat och har en relativt låg medelålder. De har de senaste åren tillförts ny materiel såsom granatkastare, stridsutrustning mm. I planen finns ytterligare förstärkningar planerade och utvecklingen fortsätter. Hemvärnet svarar i dag för skydd av våra viktigaste anläggningar, grupperingsplatser och depåer. De är en viktig del i folkförankringen och finns över hela Sveriges yta. De har också ett ansvar och kvalificerade resurser för trafikledning, CBRN-skydd (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära) samt ledingsplutoner till våra regionala staber. Dessutom har de ett omfattande antal musikkårer som spelar och bevarar försvarsmusikens musik och bevarar dessa traditioner vid både statsceremoniell verksamhet och andra arrangemang. Nämnas kan också att hemvärnet stöds av många frivilliga försvarsorganisationer och har därmed tillgång till både hundar, flygplan och båtar.

Priorat Sverige vill tacka generalen för föredraget och hans fantastiska insats för försvaret inte minst hemvärnet. Jag vill också slå ett slag för kommande verksamhet i vår orden. Ni kan välja mellan våra riddarluncher på Militärsällskapet första fredagen varje månad, ett antal Riddarmöten som finns i vår kalender på hemsidan samt vårt kommande Ordenskapitel och Riddarmiddag den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Om ni dessutom vill bidra till insamlingen till skolan i Mali kan du sätta in valfritt belopp på Priorat Sveriges konto för humanitär verksamhet: Plusgiro: 958189–3 eller SWISH: 123 450 0674. Tack också till alla som deltog och era bidrag till det fina insamlingsresultatet. Fantastiskt bra!

Föredragshållaren PrSwe logotype Riddaren Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Staffan Sandborg
Föredragshållaren   RiksHvC Staffan Sandborg
 Riddarna Staffan Strömbäck Christer Berggren och Fredric Westerdal Hv Internationella samarbete  Margaretha och Owe Wagermark samt Riddrna Nils Anders Erik och L O i bakgrundenpng
Staffan Strömbäck, Christer
Berggren och Fredric Westerdal
 Hv internationella samarbete Owe- och Margareta Wagermark,
Nils-Anders, Erik och Lars-Olof.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Peter Öberg

Kommanderi Sankt Peter Lagtima Riddarting 2020-10-10

Kommanderi St. Peter höll den 10 oktober sitt senarelagda, Lagtima Riddarting 2020, på Luftvärnsregementet i Halmstad. Intresset var stort för vår åter uppstart. Tyvärr fick många lämna återbud på grund av rådande restriktioner och andra själ.

Pandemin har förhindrat oss att genomföra det planerade programmet för 2020. Vi tar nu nya tag för att göra det bästa av rådande situation.

Glädjande för oss var att vår Grand Prior, Peter Öberg, hade möjlighet att närvara vid vårt Riddarting. Han inledde med en uppdatering av verksamheten inom Orden. Med på tinget var även två inbjudna postulanter, som fick sina första erfarenheter av vår Orden.

På Riddartinget valdes RThO Lars Undin valdes till ny skattmästare på två år. Lars har även uppgift som insamlingsledare vid Kommanderiet. RThO Patrik Ekstrand valdes till 2.e Revisor.

Den viktigaste punkten på dagordningen var vår kärnverksamhet - humanitär hjälp till behövande. Vårt samarbete med Diakonin i St. Peter Klosters församling har fördjupas. Vi överlämnade för verksamheten 2019, 5 000 kronor till församlingens Diakoni. Riddartinget beslöt att medel insamlade under 2020, skall tillföras Diakonin.

Kommanderiet har erhållit en villkorad donation på 10 000 kronor som utbetalas årligen, så länge donatorn har möjlighet och förmåga. Donationen skall inriktas till diakonin i Södra Sandby församling, för att i första hand stödja utsatta barnfamiljer.

Vi har erfarit, att det även hemma i vårt eget land finns ett stort behov av humanitära insatser, trots vårt sociala skyddsnät. Tempelherreorden måste tydligt visa sin närvaro även lokalt och regionalt. Vår humanitära förmåga och moraliska kompass måste bli kända i vår närhet. Korset och manteln manifesterar då vår vilja och ambition.

Som avslutning på Riddartinget lämnade Kommendören över ett postulantförslag till till Grand Prior, vilket kan innebära att vi får en egen Kaplan inom Kommanderiet.

Dagens föredrag handlade om Sveriges nya luftvärnssystem. Överste Anders Svensson, chef för Luftvärnsregementet, uppfyllde våra förväntningar. Han berättade entusiastiskt om utvecklingen av vårt nya, världsunika luftvärnssystem. Presentationen av systemets operativa förmåga och teknologi som ligger på teknikens framkant, imponerade alla. Frågorna var många och besvarades så långt möjligt.

Dagen avslutades med en god lunch med kaffe och diskussion på den traditionsrika officersmässen.
Ett stort tack till Regementschefen Överste Anders Svensson och Luftvärnsregementet som gjorde vår dag till en fin upplevelse.

Kommande verksamhet 2020
14 november besöker vi Gråmanstorp kyrka och Ljungbyheds Militärhistoriska museum med lunch på Röstånga Gästgivargård.
I december månad planeras en julsamling i St.Peters Klostekyrka med efterföljande lunch.

GA inleder LU tackar Info3
 Göte Andersson inleder  Lars Undin väljs till skattmästare  Öv Anders Svensson informerar
Info2 Info1 Måltid1
 Öv Anders Svensson informerar  Öv Anders Svensson informerar  Riddarmåltid officersmässen
Måltid2   Kaffe1
  Riddarmåltid officersmässen

PÖGrand Prior Sverige
Peter Öberg

Kaffe efter maten

Med vänlig riddarhälsning
Göte Andersson, StOffThO
Kommendör

Fotografi; Jonas Stålhandske

Återupptagna Riddarluncher på Militärsällskapet!

Vördade Riddare,

Som ni vet har vi nu återstartat vår verksamhet, med nödvändiga anpassningar och beaktandes god säkerhet givet Covid-19. Vi har hittills genomfört två Riddarluncher på Militärsällskapet. Dessutom har ett Riddarmöte genomförts i Stockholm om Covid-19. Under GPG Emeritus Owe Wagermarks arrangemang har också en Riddarlunch genomförts på Sällskapet. Kommande verksamhet är bland annat att Kommanderi St. Peter genomför sitt Lagtima Riddarting på Luftvärnsregementet i Halmstad till helgen. Blir ett intressant besök då chefen för Luftvärnsregementet också kommer att informera om luftvärnets utveckling.

Tisdagen den 13 oktober genomförs Riddarmöte i Stockholm på Militärsällskapet då Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg talar om hemvärnets utveckling givet kommande försvarsbeslut. Mer information och anmälan på hemsidan i kalendern. En viktig och stor begivenhet blir också vårt Ordenskapitel och vår Riddarmiddag lördagen den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Reservera eftermiddagen och kvällen för ett fantastiskt arrangemang med musik, goda vänner, välsmakande dryck och måltid och dubbning av Riddare och befordring av välförtjänta.

Vår tradition att genomföra Riddarlunch första helgfria fredagen varje månad på Militärsällskapet har utvecklats mycket positivt. Vi är nu som regel minst åtta Riddare. Det finns plats för fler så boka in dessa fredagar i din kalender. Fredagsluncherna omfattar ett fint sillbord med lax, ägg, ost, bröd och sallad. Därefter en välsmakande och riklig lunch. Nu senast den 4 oktober ugnsstekt potatis och kryddig kyckling i en fantastiskt god sås. Dryck väljs efter tycke och smak och för den djärve en snaps eller två. Även denna gång fanns ett flertal djärva Riddare. Denna lunch skulle också ha varit uppvaktningslunchen våra jubilarer men på grund av läget så har vi nödgats skjuta det på framtiden. Men vi har inte glömt utan kommer att återkomma. I sammanhanget vill jag tacka er Riddare för den generositet ni visat för våra jubilarer. Våra insamlingsresultat är över förväntan och är på god väg mot vårt mål – att fördubbla våra insamlade medel.

På fotona från de två senaste luncherna ser ni bland annat Owe Wagermark, Göran Lagerholm, Nils- Anders Ekberg, Lars-Eric Gustafsson, Erik Sörensen, Magnus Ruding, Staffan Strömbäck, Sten Edholm och undertecknad. Dessutom deltog naturligtvis Margareta Wagermark. Ett mycket meriterat, vackert och trevligt sällskap om jag får säga det själv.
Till kaffet kunde jag som vanligt informera om pågående verksamhet mer utförligt. Många kloka tankar framfördes om hur vi kan utveckla vår verksamhet. Luncherna är ett fint tillfälle att inte bara träffa goda vänner och andra Riddare utan också dryfta samtidens utmaningar och vår egen verksamhet. Jag ber om att få tillönska er alla en fin och aktiv höst. Ta hand om varandra, fortsätt ert goda arbete och var goda föredömen i värld som nu mer än tidigare behöver det.

Göran Lagerholm Eric Sörensen och Magnus Ruding Lars Eric Gustafsson Magnus ruding och Owe Wagermark Lars Eric Gustafsson Nils Anders Ekberg Peter Öberg och Göran Lagerholm
Göran Lagerholm, Eric
Sörensen, Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Magnus Ruding
 Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
Göran Lagerholm,
Peter Öberg
Lars Eric Gustafsson och Nils Anders Ekberg Margareta Wagermark Göran Lagerholm och Nils Anders Ekberg Owe och Margareta Wagermark
  Lars-Eric Gustafsson,
Nils-Anders Ekberg,
 Margareta Wagermark,
Göran lagerholm,
Nils-Anders Ekberg
 Owe- och Margareta
Wagermark,
Riddarlunch 2 oktober Eric Sörensen Lars Eric Gustafsson Owe Wagermark Margareta Wagermark Peter Öberg Magnus Ruding och Göran Lagerholm   Riddarlunch 4 september Magnus Ruding Sten Edholm Peter Öberg Margareta Wagermark owe Wagermark och Staffan Strömbäck
Eric Sörensen, Owe- och
Margareta Wagermark,
Peter Öbberg,
Magnus Ruding,
Göran Lagerholm
  Magnus Ruding,
Sten Edholm,

Peter Öberg,
Margareta- & Owe
Wagermark

Staffan Strömbäck

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Gert Grottes begravning

Gert Grotte, 1927-2020

Gert Grotte fotograf Carl Jonas Person smallGrand Prior General Emeritus, Äresriddaren av Priorat Danmark, Storkorsriddaren, Direktören och Kaptenen Gert Grotte avled den 15 augusti i en ålder av 92 år. Han begravdes i Söndrums kyrka den 26 augusti i en trängre krets. Han sörjs närmast av döttrarna Christina och Maria samt sonen Christian med familjer.

Gert Grotte föddes den 6 december 1927 och var bosatt i Halmstad. Efter sedvanlig skolgång och värnplikt blev Gert reservofficer vid Hallands Regemente. Han var en mycket aktiv och duglig reservofficer och var också under många år ordförande i reservofficerssällskapet samt engagerad i den nordiska reservofficersrörelsen

1977 dubbades Gert till Riddare i Tempelherreorden i Köpenhamn med överstelöjtnant Carl Christian Schavenius, Kammarherre hos Drottning Margarethe II av Danmark, som fadder. Genom dubbningen och inträdet i Tempelherreorden blev Gert riddare nummer 0001 och den som var drivande i skapandet av ett Skandinaviskt Storpriorat och senare nationella Priorat 1996. 1981 fick Gert, av Sir Francis A Sherry de Achea, Edinburgh, rätt att dubba Riddare. Gert fungerade sedan åren 1981-1996 som Grand Prior i Sverige. 1986 erhöll Gert Stormästarens utnämningsbrev till Grand Prior General för de nordiska länderna, ett ämbete han innehade till 2002.

Begravningsgudstjänsten i Söndrums kyrka utanför Halmstad genomfördes onsdagen den 26 augusti under blå himmel. På grund av covid-19 kunde endast den närmaste familjen närvara. Söndrum kyrka i sig är en vacker medeltidskyrka ursprungligen uppförd på 1200-talet med ett utbyggt långhus från mitten av 1300-talet. Genom begravningen i medeltidskyrka och dess välvda valv och vitkalkade väggar blev koplingen till Gert Grottes livsgärning i Tempelherreorden synligjord. Tempelherreorden och Storpriorat Skandinavien samt samtliga nordiska priorat var väl representerade genom våra fem kransar med band i våra respektive nationers färger med en sista hälsning. Storprioratets krans och band var i svart och vitt för att symbolisera vårt stridsbaner nu när Gert utkämpat den sista striden.

Begravningen var ljus, varm och fylld av musik. Inledningsvis framfördes Wolfgang Amadeus Mozarts tonsättning av Ave verum corpus, som anses vara skriven av påven Innocentius VI, och därefter solosång med en av de mest älskade moderna psalmerna, Ylva Eggehorns Var inte rädd med musik av Lars Moberg. Därefter följde psalmen – Härlig är jorden och psalmen – Bliv kvar hos mig. Mellan psalmerna framfördes åter solosång. Denna gång – Allenast i Gud söker min själ sin ro av Gustaf Nordqvist. Som avslutningsmusik hördes Amazing grace. I samband med begravningen överlämnades också Tempelherreordens kondoleanser, bland annat från Stormästaren i Paris, Gérard Willery. Begravningen är inspelad och kan ses på begravningsbyrån Benskiöld & Co hemsida eller via nedanstående länk:

Gert Grottes begravning 2020-08-26

Gert Grotte var också med och tog initiativ till vår humanitära verksamhet. Den första humanitära insatsen genomfördes redan 1986 genom ständigt medlemskap i Albert Schweizers fond. Barnhemstiftelsen (numera Humanitära Fonden) bildades 1993 och har sedan dess samlat in väl över 3 miljoner kronor till humanitära ändamål inte minst för barnhem i de tre Baltiska länderna. Gert anhöriga hade i begravningsannonsen framfört att man gärna såg bidrag just till Tempelherreordens Humanitära Fond. För att hedra Gert, hans minne och gärning ombeds alla Riddare bidra, efter egen förmåga, till vår humanitära verksamhet. Märk din gåva med ”Gert Grotte”. Resultatet kommer att redovisas skriftligen till familjen med omnämnande av alla givare.

 

Storprioratet krans small

Storpriorat Skandinavien

 

Priorat Danmark krans small

Priorat Danmark

Priorat Norge krans small

Priorat Norge

Priorat Svensk Finland krans small

Priorat Svensk-Finland

Priorat Sverige krans small

Priorat Sverige

Vi har mycket att tacka Gert för. Hans betydelse för tillkomsten, etableringen och tillväxten av Tempelherreorden i norden är ovärderlig. Det var han, Riddaren med riddarnumret 0001, som var primusmotor för oss. Utan hans pionjärinsatser hade inte vi stått på så stabil grund och blivit en så starkt humanitär och social kraft som Tempelherreorden är i dag.

Non nobis Domine, Non nobis, Sed Nomini Tuo da gloriam.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Humanitära fondens kontonummer är:

Priorat Sverige, Svensk-Finland och Danmark
Plusgiro: 6463766-3
IBAN: SE56 9500 0099 6042 6463 7663
BIC: NDEASESS

Priorat Norge
DNB Bank ASA: 1203.84.59048 IBAN: NO7112038459048
BIC: DNBANOKK

Fotograf: Halmstads begravningsbyrå

© Tempelherreorden 2022