Menu

Riddarting St. Peter 2018-12-08

KommanderiStPeter web transparentv2Lördagen den 8:e december 2018 klockan 10:00 startades Priorat Sveriges första kommanderi. Kommanderi Sankt Peter med säte i Lund. Dagen till ära genomfördes Riddartinget i Klosterkyrkan (Sankt Peters klosterkyrka) som byggdes omkring 1166 och med kopplingar till Cistercienserorden.

Innan Riddartinget öppnades berättade Jörgen Forsberg, RThO om Klosterkyrkans historia.

Riddartinget inleddes därefter med att Ceremonimästaren Lars Molin, OffThO bar in standaret varpå korum och parentation för den avlidne Lennart Wikfalk, RThO genomfördes

Grand Prior emeritus Per Ölund, StKThO utdelade Officersgraden till Sigvard Andersson, RThO då han inte kunde motta utnämningen vid Priorat Sveriges Ordenskapitel den 17:e november innevarande år.

Kommanderiets kommendör Göte Andersson, StOffThO öppnade därefter Riddartinget som genomfördes i god ordning enligt föredragningslistan.

St Peter konvent small

Efter Riddartinget avslutades dagen med en Riddarlunch på närbelägen restaurang i Lund.

Kommanderi Sankt Peter är därmed etablerat.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Text: Jonas Stålhandske
Fotografi på konventet Sankt Peter: Ola Olofsson

Tempelherreorden har en ny Stormästare 2018-11-24

Gérard WilleryGérard Willery är av världens samtliga Riddare av Tempelherreorden vald som vår nye Stormästare. Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. I rollen som Stormästare efterträder Willery den portugisiske greven Dom Fernando de Sousa Fontes som avled i maj 2018.

Gérard Willery är sedan tidigare Grand Prior för Priorat Frankrike, och i denna position har han under mer än ett decennium lagt ner hela sin själ på att skapa en internationellt aktivt fungerande verksamhet inom Orden. Han är 70 år, gift och har två vuxna barn samt barnbarn. Vid sidan av sitt engagemang i Tempelherreorden är Willery företagsledare med ledande positioner i flera franska företag och organisationer. Han har ett stort internationellt arbetsfält och nätverk. Han blev Riddare i Tempelherreorden 1998 och fransk Grand Prior 2005.

Det formella valet genomfördes i Paris lördagen den 24 november. Samtliga fyra Skandinaviska nationella Priorat var representerade, liksom det Estniska Prioratet. Därutöver deltog Grand Prior General för Skandinavien och 30 nationella Priorat var representerade av sina Grand Priorer eller utsedda sändebud. Därmed var i stort sett hela Tempelherreordens drygt 6 000 Riddare företrädda vid detta historiska och mycket högtidliga tillfälle.

Text: Owe Wagermark, StKThO

Pr. Sveriges Ordenskapitel och Riddardubbning 2018-11-17

Lördagen den 17:e november genomförde Priorat Sverige urtima Riddardag i syfte att för andra gången godkänna stadgeändring som gör det möjligt att inrätta Ballivat och Kommanderi i Priorat Sverige. Beslutat var enhälligt och därmed kan Priorat Sverige instifta Ballivat eller Kommanderi. Vidare beslutades att ändra Lagtima/Urtima Riddardag till Lagtima/Urtima Riddarting.

Kockan 14:30 samlades ämbetsmän i Engelbrektskyrkan för att iordningsställa och föröva för kvällens Ordenskapitel och Riddardubbning.

Klockan 16:00 inleddes Ordenskapitlet med dubbning av Riddare och utnämningar till högre grad.

Riddare web Befordrade web
Riddare samlade Befordrade till Officer
Bön web BefordradeKThO web
Guds Ord Befordrade till Kommendör 
SanktPeter web  
GP Johan Wåhlén överlämnar
standar till St Peters kommendör
Göte Andersson
 

Efter avslutat Ordeskapitel var det busstransport till Sällskapet för Riddarmåltid.

Vi framför ett stort tack för ett väl arrangerat Ordenskapitel med efterföljande Riddarmåltid.

Bild: Nils-Anders Ekberg
Text: Jonas Stålhandske

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid
Stormästaren har avlidit 2018-05-18

gmTempelherreordens Stormästare Fernando de Sousa Fontes avled fredagen den 18:e maj 2018 klockan 10:00. Fernando de Sousa Fontes var Tempelherreordens stormästare sedan 1960 då han efterträdde sin far.

Våra tankar går till Fernando de Sousa Fontes son och dotter med familjer och anhöriga.

Enligt Tempelherreordens regula går Grand Prior General Frankrike Gerard Willery in som tillfällig Stormästare tills ny Stormästare är vald.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO
Storwebmaster

Tempelherreorden 900-årsjubileum i paris

RCHelgen den 9 till 11:e mars genomfördes 900-årsjubileums av Tempelherreordens bildande. Riddare från hela världen deltog och jubileet arrangerades av Storpriorat Frankrike under ledning av Grand Prior Gérard Willery.

Storpriorat Skandinavien deltog med GPG emeritus Owe Wagermark StKThO, GP Norge Birger Olsen StKThO, GP Sverige Johan Wåhlén StOffThO, GP Sverige emeritus StKThO Per Ölund,  StOffThO, StWeb Jonas Stålhandske StOffThO. Från Priorat Svensk-Finland deltog ledamoten i Humanitära fonden StOffThO Caesar von Walzel samt RThO Harry Ollinen.

Fredagen genomfördes ankomstregistrering, middag och kvällsunderhållning.

Lördagen inleddes klockan 10:00 med flodbåt från hotell Huatioan-Chinagora till minnesplatsen på I´ll-de-la-cite där Jaques de Molay brändes på bål. Uppställning vid minnesplaketten och Grand Prior Frankrike Gérard Willey höll ett tal.
Efter att Riddarna hade slängt en ros i floden Seine var det så åter ombordstigning på båten för återfärd till hotellet där bussar väntade för vidare färd till kvällens Ordenskapitel och Riddarmåltid.
16:00 öppnades det officiella firandet och Riddardubbning genomfördes, flera Riddare från Europas alla hörd dubbades till Riddare av Tempelherreorden och mottog sina insignier, manteln och Riddarbrevet.
Kvällen avslutades med välgörenhetsgala och Riddarmåltid.

Söndagen ägnades åt möte bland ländernas Grand Priorer.

Vi tackar Storpriorat Frankrike för ett väl arrangerat jubileum med många goda kontakter och trevliga minnen.

Paris mar2018 JdM small   Paris mar2018 redrose small
Jaques de Molay   Rosnedläggning i Siene
Paris mar2018 Ill de la site small   Paris mar2018 gpse small
I´ll´de la Sité   Grand Prior Sverige Johan Wåhlén
Paris mar2018 dubbning small   Paris mar2018 kören small
Riddardubbning   Kören
Paris mar2018 small   Logotyp smallweb
Riddare från Storpriorat Skandinavien    

Non Nobis Domine Non Nobis sed Nomini Tua Da Gloriam

Text och fotografi
Jonas Stålhandske Palovara, StOffThO
Grand Web Master

Riddarträff Pr. Sverige Syd 9 SEP 2017

Tempelherreorden Priorat Sverige syd genomförde Riddarträff på Tomarps Kungsgård utanför Kvidinge i Skåne. 9 Riddare jämte anhöriga deltog för att få intressant information av övlt och Riddaren Marco Smedberg.

Marco berättade om sina temaresor där han för dagen lyfte upp besök i Israel med koppling till vår Orden samt resor till Polen och Tyska Ordens utbredning och verksamhet där.

Marco väckte intresset att arrangera resor till både Israel och Polen för Ordens Riddare med anhöriga och detta skall vi ta med oss i den fortsatta planeringen för kommande aktiviteter.

Informationen avslutades med information från Orden av Göte Andersson, StOffThO och kommande aktiviteter samt upprättandet av ett Kommanderi.

Deltagare Marco inledning Marco
Marco2 Bertil Göte

Dagen avslutades på "mässen" med rykande varm och god gulaschsoppa med tillbehör.

Vi tackar Marco Smedberg, RThO för intressant föredrag och Margreth Anderberg, husmor som ordnat med maten för ett trevligt arrangemang.

Text och bild
Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO

 

Storprioratets riddardag 1 april 2017

Lördagens den 1:e april genomförde Storpriorat Skandinavien Lagtima Riddarting, Ordenskapitel med avslutande Riddarbal. Årets evenemang genomfördes i ett vårvackert Lund i närvaro av 56 Riddare, 43 medföljande och 5 postulanter.

Dagen inleddes med Lagtima Riddarting som genomfördes i Domkyrkoforum alldeles bredvid Lunds vackra Domkyrka. Medföljande gavs samtidigt på en guidad tur i Domkyrkan och besökte bl.a. jätten Finn.

Efter avslutade förhandlingar anslöt medföljande till Domkyrkoforum och en gemensam Riddarlunch avnjöts.

Fem (5) förväntansfulla postulanter anslöt till Klosterkyrkan klockan 14:30 där tjänstgörande ämbetsmän hade förberett Ordenskapitel och postulanterna togs väl omhand av Introduktören.

Alla anhöriga och Riddare anslöts vid 15-tiden och kyrkan fylldes. Processionen startade 15:30 och avslutades 17:30. Fem (5) postulanter dubbades, fem befordrades till högre grad och Johan Wåhlen, StOffThO installerades som Grand Prior Sverige.

Grand smallEfter en kort promenad från Klosterkyrkan till Grand Hôtel hälsade alla välkomna med en välkomstdrink och livliga diskussioner och mingel vidtog. Ceremonimästaren Peter Öberg slog i staven och bordsparen ställde upp utanför Stora Salen. Portarna öppnades och till tonerna av ”non nobis domine...” intog gästerna sina platser.

Menyn för kvällen var ”Nordisk Elegans” som bestod till förrätt av Skummig soppa på blåmussla från Bohuslän och nässlor, syrad gurka, fänkål och dill, till varmrätt serverades Kryddstekt lamm med rökt lägg, mörbakad palsternacka, syltad svamp från Hällestad och ramslök och denna kulinariska resa avslutades med efterrätt Mousse på vit valrhonachoklad, inkokt rabarber, sockerkaka med Grand ekfatslagrad besk.

De nydubbade Riddarnas tal genomfördes av Carolina Lindström, RThO och de befordrade Riddarnas tal genomfördes av Tom Erik Nøkleby, StKThO.

Tacktal genomfördes av Johan Wåhlén, StOffThO till sitt nya ämbete som Grand Prior Sverige och avgående Grand Prior Sverige Per Ölund, StKThO avtackades för många aktiva år inom orden av Grand Prior General Christer Blomberg, StKThO.

Riddardagen avslutades med dans och Champagnelotteri.

Arrangemanget planerades och genomfördes av Riddare i södra Sverige då årets Lagtima Riddarting skulle varit i Danmark. Värd för årets Riddardag var Priorat Sverige.

Göte small Sigvard small Christer small
StInt Göte Andersson hälsar
Riddare välkomna till Lund
Sigvard Andersson och
Lennart Wikfalk
GPG och Kaplan redo
att inleda Ordenskpaitlet
Nydubbade small Befordrade small Ny GP SE installerad small
Nydubbade Riddare Befordrade Riddare Ny Grand Prior Sverige installerad
Riddare2 small

Bild1

Riddare small
Riddare samlade   Riddare efter Kapitlet 
Jörgen small Norrbaggar small Stora salen small
Erik Sörensen, Jörgen och
Anna-Kerstin Forsberg
Norska Riddare på Grand Hôtel Stora Salen, Grand Hôtel 
fdGP SE GP SE fd GPG small Jonas small Avtackning fd GP SE small
Grand Priorer, Per Ölund, Johan
Wåhlén och Owe Wagermark
Avgående Kansler Pr. Sverige
Jonas F Montgomery
Avtackning av avgående
GP Sverige Per Ölund

Text Jonas Stålhandske Palovaara
Fotografi Nils-Anders Ekberg

Storprioratets riddardag 28 april 2018

Nästa år, lördagen den 28:e april 2018 genomförs Storpriorat Skandinavien sitt Lagtima Riddarting, Ordenskapitel och Riddarbal i Trondheim under ledning av Priorat Norge. Boka helgen redan nu.

Riddarträff Priorat Sverige 22 maj 2016

Priorat Sverige Syd genomförde Riddarmöte vid Villa Albertsberg som är förklarat byggnadsminne 1996. Rundvandring och information om Villa Albertsberg.

Efter en god lunch berättade Göte Andersson, StOffThO om nästa års Storpriorat Skandinavium Lagtima Riddardag och övrig information om Ordens verksamhet.

När efterrätten var avspisad och bidrag till Humanitära fonden hade erlagts körde vi in till Karlshamn för att få en guidad tur på Blekinge Sjöfartsmuséum. Efter en mycket intressant guidad tur skildes vi åt. Planer finns att genomföra en ny träff efter sommaren vilket Göte Andersson återkommer med.

Vi framför ett stort och varmt tack till värdparet för en trevlig dag, god mat och trevligt arrangemang.

Grusplan
Samling framför huset

Lusthuset
Lusthuset

Sjöfartsmuseet
Guidad tur på sjöfartsmuseet

 

Villa Albertsberg
Villa Albertsberg

Museet
Sjöfartsmuseet

 

Med bästa hälsning
Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO
Storwebmaster och fotograf

Storprioratets Lagtima Riddardag 23 april 2016

Storprioratet Skandinaviens Lagtima Riddardag genomfördes under ledning av Priorat Svensk-Finland i Ekenäs helgen den 22:e till 24:e april.

38 Riddare var samlade denna helg och dagen började klockan 10:00 med välkomstbubbel och information från kommunordförande för Resborg som berättade om utvecklingen i kommunen. Så var det dags att genomföra Storprioratets Lagtima Riddardag. Stadgeenliga punkter avhandlades och det beslutades om bl.a. nya grundstadgar för Storprioratet. För våra anhöriga genomfördes ledsagarprogram och vi träffades på Motel Marine för en gemensam lunch.

Klockan 15:00 var det samling i Ekenäs kyrka för tjänstgörande Riddare för att förbereda och duka kyrkan för Ordenskapitel. Ceremonin startade klockan 16:00 och Ordenskpaitlet dubbade sex (6) nya Riddare. De nydubbade var:

  • Kommodor Henrik Nystén
  • Löjtnant Lasse Höysti
  • Kommodor Gustav Äller
  • Överste Manu Tuominen
  • Kommodor Jukka Savolainen
  • Kommendör Johan Tillander

Välkommen nydubbade Riddare till vår Riddargemenskap

Därefter genomfördes befordrades av Riddare till högre grad.

Ordenskapitlet avslutades med kollekt till ThO humanitära fond och Guds ord samt Nattvard.

Efter fotografering på kyrkbacken var det uppsittning i bussen för transport till Nyland Brigad och officersmässen. Vi togs väl omhand av mässpersonal i form av finska beväringar som välkomnade oss med välkomstdrink. Efter information om mässen av ceremonimästaren samt information av GPG emeritus Owe Wagermark om Ordens internationella verksamhet var det insittning i stora salen för en tre rätters måltid. Sång under ledning av toastmastern gjorde stämningen ännu bättre.

Efter diverse tal så som välkomsttal, de nydubbades tal, de befodrade tal och tacktal var det dans i i angränsande rum och bar öppnade.

Vi tackar Priorat Svensk-Finland för en mycket väl genomförd helg.
Bilder från denna minnesvärda helg finner Ni i fotogalleriet under Storprioratets sida under menyn Priorat.

2017 års Lagtima Riddardag är beslutad att genomföras i Lund, Sverige lördagen den 1:e april 2017 och planeringen för det är i full gång. Vi kommer inom kort att skicka ut datum för detta och se till att boka den helgen.

Riddarhälsning
Jonas Stålhandske, StOffThO
Storwebmaster

© Tempelherreorden 2019