Menu

Investitur och Galamiddag på Bäckaskog Slott med den andra grenen av vår orden! 2020-03-07

Vördade Riddare,

Den 7 mars var jag inbjuden som gäst till den andra grenen av Tempelherreorden i Sverige vid deras Investitur (Ordenskapitel) och Galamiddag på Bäckaskog Slott i Skåne. Tidigare på dagen hade de genomfört sitt årsmöte (Riddarting) och Grand Priory Council General (Konventsmöte). För de av er som inte är bekant med den andra grenen av vår orden kan man kortfattat säga att vår orden har vid ett par tre tillfällen splittrats upp i olika mindre grenar. Den större av dessa skedde 1995 när den amerikanska grenen av vår orden lämnade efter motsättningar med vår högsta ledning. Den amerikanska grenen har sedan dess vuxit och lär i dag vara ca 4 500 riddare spridda över världen med USA som tyngdpunkt.

Sedan tidigare har några få personliga kontakter förevarit mellan olika riddare i grenarna och vår tidigare Grand Prior och Storprioratets tidigare Grand Prior General Owe Wagermark har haft sådana kontakter. Förra året introducerades jag och den andra grenens Grand Prior Michael Moberg för varandra, träffades och förde ett samtal. Till vårt Ordenskapitel och Riddarbal den 23 november inbjöds en representant för deras gren vilket de tackade ja till och de representerades då också av deras sekreterare Ulf Engström.

Jag blev mycket väl mottagen och de hade ett trevligt och välorganiserat arrangemang, om än inte med så många deltagare. Totalt deltog ca 35 personer varav 5 riddare från Danmark och 15 riddare från Sverige samt undertecknad. I deras gren finns i Sverige cirka 35 riddare, i Danmark cirka 20 och i Norge cirka 10 riddare. Det norska prioritet är inaktivt och deras regalier vårdas av det svenska prioritet efter händelserna med Anders Behring Breivik, som på ett av sina foton bar ett riddarkors som ser ut som deras. Det danska är inget självständigt priorat utan ingår i det tyska med sina riddare, även om man planerar för att skapa ett eget. Det finns också motsvarande verksamhet i Finland men de var inte representerade vid det här tillfället.

Bäckaskogs slott är ett slott i Kiaby socken i Kristianstads kommun. Slottet är beläget på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Bäckaskog grundades som premonstratenskloster på 1200-talet. Klosterverksamheten upphörde vid reformationen 1537, då Bäckaskog övertogs av den danska staten. Det var därefter förläning till ätterna Ulfstand, Brahe, Bille och Parsberg. Slutligen överläts det med äganderätt åt ätten Ramel. År 1684 drogs det in till svenska kronan av Karl XI. Det blev då boställe för översten vid Södra skånska kavalleriregementet men var ofta utarrenderat. Bland innehavarna är det i synnerhet fältmarskalken Johan Christopher Toll och Karl XV som förskönat slottet och dess omgivningar. Oscar I arrenderade egendomen 1845 och överlät 1853 kontraktet på kronprins Karl, sedermera Karl XV. Han var innehavare av Bäckaskog till sin död 1872. Kronprins Fredrik av Danmark, senare Fredrik VIII, övertog egendomen 1885, men överlät 1900 kontraktet på kammarherre Filip Stjernswärd. Under 1900-talet arrenderades slottet och jordbruket av olika personer och 1996 köptes slottet av Statens Fastighetsverk. Idag är slottet hotell, restaurang och konferensanläggning. I slottsparken finns bland annat en örtagård med krydd- och medicinalväxter. I slottet finns också ett litet kapell som till delar är ursprungligt.

I samtalen med den andra grenen är vi ense om att gå varsamt framåt och hantera våra kontakter på ett personligt plan. Genom att lära känna varandra och fokusera på vårt gemensamma arv, viljan att vara goda människor och att göra gott, vilket förenar oss mer än annat som skiljer oss åt, kan vi utveckla möjligheter till ett framtida samarbete. Det som hänt tidigare ska inte hindra oss från att träffas och samtala. Men till er riddare så ber jag er också ha örat mot rälsen och fånga upp eventuella frågetecken eller rykten kring detta så att vi har god känsla för vad som händer och sker.

Vi planerar just nu inte för något ytterligare utbyte givet vårt fokus på kommande Lagtima Riddarting i Priorat Sverige den 14 mars och i Storprioratet den 25 april samt vårt Ordenskapitel och vår Riddarbal samma dag. Men vi kommer att fortsätta kontakterna för att åter träffas och fortsätta samtalen efter det. Det svensk prioritet har just fått igång sin hemsida och den kan ge mer information hur de ser på sin verksamhet. Du hittar den på följande länk:
http://www.osmth.se/start/om-oss-43529110

Ceremoni under Investitur kaplan web 200307 CM och medföljande web 200307 Grand prior Michael Moberg web 200307
     
Standar och fanor Priorat Sverige och dess komanderier web 200307 Deltagande riddare web 200307 GP Sverige och GP Danmark web 200307
     

Jag påminner också om just vårt Ordenskapitel och vår Riddarbal i Varnhem och Skara den 25 april. Inbjudan och anmälan till Priorat Sveriges och Storprioratets verksamhet finner du som vanligt på vår hemsida i Kalendern.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

© Tempelherreorden 2021