Menu

Riddarträff i Hjo 2014-08-23

Den 23 augusti träffades riddare i Västergötland med respektive i Hjo. Vi var 11 stycken som samlats och ett särskilt tack ska riktas till Tomas Hallin som tog sig från Göteborg för att närvara. Evenemanget inleddes med en trevlig, spännande och inlevelsefull guidning av Marko Tillaeus.

De högre makterna log mot vår ordensträff och solen sken under guidningen trots att det regnat under dagen fram till dess. Därpå omgrupperade vi till restaurang Känsla där Grand Prior Per Ölund personligen delgav ordensinformation. En insamling till humanitära fonden genomfördes traditionsenligt. Eftermiddagen började glida över till kväll medan vi intog en gemensam måltid och umgicks. Planering inför nästa liknande evenemang gav vid handen att Göteborg under maj är första hands-alternativet och vi hoppas på en lika bra, eller kanske ännu bättre uppslutning då.

En kollekt genomfördes som inbringade 1200:- som oavkortat går till Tempelherreordens Humanitära fond.

Vid tangentbordet

Ola Palmquist, KThO

© Tempelherreorden 2019