Menu

Ordenskapitel och Riddarbal 2014-09-27

LördagenPrSwe logotype den 27:e september genomförde Priorat Sverige ordenskapitel i Engelbrektskyrkan med efterföljande Riddarbal.

Under Grand Prior General Owe Wagermarks ledning dubbades sex (6) officerare till Riddare av Tempelherreordern. Till högre grad befordrades tolv (12) Riddare som utnämdes till Officerare av Tempelherreorden, Fyra (4) Riddare utnämndes till Kommendörer av Tempelherreordern och slutligen utnämndes en (1) Kommendör till Storofficer av Tempelherreorden.

Kollekten som genomfördes i kyrkan gick oavkortat till Tempelherreordens Humanitära Fond.

Efter ett väl genomfört Ordenskapitel i Engelbrektskyrkan intog Riddarbal i Pelarsalen, Kavallerimässen med pilgrimsmusslor till förrätt, renkött till huvudrätt serverat med bl.a. Tempelherreordens vin. Tal genomfördes av nydubbade riddare, befordrade riddare samt hälsningar från ej närvarande riddare. Tempelherreorden hälsade våra nydubbade riddare välkomna till vår gemenskap.

Grand Prior General Owe Wagermark avslutar högtidsmåltiden med att tacka Priorat Sverige för en väl genomförd dag och kväll.

Ordenskapitel

Ordenskapitel Engelbrektskyrkan

Procession

Procession i kyrkan

Pelarsalen Kavallerimässen

Grand Prior General Owe Wagermark håller tacktal

Fotografi och text  Jonas Stålhandske Palovaara, KThO
Storwebmaster

nnDnnsignatur small

© Tempelherreorden 2019