Menu

Vördade riddare, Peter Öberg


Låt mej inleda med att tacka för förtroendet att tillsammans med konventet leda vårt Svenska Priorat de kommande åren. Det är med ett stort mått av ödmjukhet jag axlar manteln efter mina företrädare. Ett särskilt tack till Johan som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt lett vårt priorat de senaste åren. Du har varit ett föredöme som riddare och skapat ordning och mening.

Tack!

För de som inte känner mej personligen vill jag passa på att säga några ord om mej själv. Jag är sedan mer än 35 år officer i Försvarsmakten. Min bana började vid Lapplands Jägarregemente i Kiruna och tog en väg via Livregementets Husarer som bataljonschef för att fortsätta söderut till Militärhögskolan i Halmstad där jag var dess chef ett par år. Naturligtvis har jag också tjänstgjort i Stockholm under perioder både vid Högkvarteret, Försvarshögskolan och Försvarsdepartementet. Internationellt har jag tjänstgjort i Libanon, Bosnien, Afghanistan, Kosovo och Mali och för närvarande är jag Sveriges Militärrådgivare i New York. Privat har jag två nästan vuxna barn som bor i Stockholm.

Vår orden är välskött, modern och internationell. Konventet har skapat ordning och lagt grunden för vår verksamhet på ett tydligt och bra sätt. Vi attraherar nya riddare och är på många sätt ständigt aktuella med vårt humanitära arbete, våra intressanta föredrag och diskussioner samt vår tidlösa syn på ridderlighet. Särskilt bör, inte minst utgående från vår ordens historiska rötter, också nämnas vår internationella prägel och verksamhet genom många riddares personliga internationella engagemang, men också vår nordiska gemenskap och våra humanitära insatser. Ett särskilt tack till riddare Owe för hans oförtröttliga och uppoffrande internationella arbete som bådar gott inför framtiden.

Då jag ytterligare ett knappt halvår tjänstgör i New York vill jag särskilt lyfta fram Vice Grand Prior Rikards betydelse. Han har, och kommer att tillsammans med konventet få axla mycket av vår vardagliga verksamhet under min frånvaro. Jag är mycket tacksam för det och hoppas på er förståelse att jag inledningsvis inte kan vara så aktiv och synlig som jag borde vara.

Bästa hälsningar

Peter Öberg, Kommendör
Grand Prior Sverige

© Tempelherreorden 2021