Menu

Riddarting St. Peter 2018-12-08

KommanderiStPeter web transparentv2Lördagen den 8:e december 2018 klockan 10:00 startades Priorat Sveriges första kommanderi. Kommanderi Sankt Peter med säte i Lund. Dagen till ära genomfördes Riddartinget i Klosterkyrkan (Sankt Peters klosterkyrka) som byggdes omkring 1166 och med kopplingar till Cistercienserorden.

Innan Riddartinget öppnades berättade Jörgen Forsberg, RThO om Klosterkyrkans historia.

Riddartinget inleddes därefter med att Ceremonimästaren Lars Molin, OffThO bar in standaret varpå korum och parentation för den avlidne Lennart Wikfalk, RThO genomfördes

Grand Prior emeritus Per Ölund, StKThO utdelade Officersgraden till Sigvard Andersson, RThO då han inte kunde motta utnämningen vid Priorat Sveriges Ordenskapitel den 17:e november innevarande år.

Kommanderiets kommendör Göte Andersson, StOffThO öppnade därefter Riddartinget som genomfördes i god ordning enligt föredragningslistan.

St Peter konvent small

Efter Riddartinget avslutades dagen med en Riddarlunch på närbelägen restaurang i Lund.

Kommanderi Sankt Peter är därmed etablerat.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Text: Jonas Stålhandske
Fotografi på konventet Sankt Peter: Ola Olofsson

Gérard Willery small

KNIGHT TEMPLARS HAS A NEW GRAND MASTER

Gérard Willery has been chosen as our new Grandmaster by all of the world's Knights of Templar. The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. In the role of Grandmaster, Willery is following the Portuguese Count Dom Fernando de Sousa Fontes, who died in May 2018.

Gérard Willery has previously been Grand Prior for Priorat France, and in this position, for more than a decade, he has put down his entire soul to create an internationally active working organization within the Order. He is 70 years old, married and has two grown children as well as grandchildren. In addition to his involvement in the Knight Templars, Willery is a senior executive in several French companies and organizations. He has a large international field of work and network. He became a Knight in the Knight Templars 1998 and the French Grand Prior 2005.

The formal election was held in Paris on Saturday, November 24th. All four Scandinavian national priorities were represented, as did the Estonian Priority. In addition, Grand Prior General for Scandinavia participated and 30 National Priorities were represented by their Grand Priors or nominated delegates. As a result, the whole of the Temple of Reign, just over 6,000 Knights, was represented at this historic and very solemn occasion.

Text: Owe Wagermark, K.G.C.T.J

Pr. Sveriges Ordenskapitel och Riddardubbning 2018-11-17

Lördagen den 17:e november genomförde Priorat Sverige urtima Riddardag i syfte att för andra gången godkänna stadgeändring som gör det möjligt att inrätta Ballivat och Kommanderi i Priorat Sverige. Beslutat var enhälligt och därmed kan Priorat Sverige instifta Ballivat eller Kommanderi. Vidare beslutades att ändra Lagtima/Urtima Riddardag till Lagtima/Urtima Riddarting.

Kockan 14:30 samlades ämbetsmän i Engelbrektskyrkan för att iordningsställa och föröva för kvällens Ordenskapitel och Riddardubbning.

Klockan 16:00 inleddes Ordenskapitlet med dubbning av Riddare och utnämningar till högre grad.

Riddare web Befordrade web
Riddare samlade Befordrade till Officer
Bön web BefordradeKThO web
Guds Ord Befordrade till Kommendör 
SanktPeter web  
GP Johan Wåhlén överlämnar
standar till St Peters kommendör
Göte Andersson
 

Efter avslutat Ordeskapitel var det busstransport till Sällskapet för Riddarmåltid.

Vi framför ett stort tack för ett väl arrangerat Ordenskapitel med efterföljande Riddarmåltid.

Bild: Nils-Anders Ekberg
Text: Jonas Stålhandske

900 års jubileet i Trondheim 2018-04-28

tho kors900 år er gått siden Hugues de Payens, sammen med 8 andre adelsmenn, gikk til Kong Balduin II av Jerusalem for å få opprettet en munkeorden. De fikk tildelt en ving av palasset på tempelhøyden der man antok at Salomons tempel hadde ligget. På grunn av plasseringen av sitt hovedkvarter, kalte de seg for «De fattige riddere av Kristus og Salomons tempel». Eller bare Tempelriddere.
De hadde tidligere sett med forferdelse på de grusomheter som Korsfarerne utøvde i det Hellige landet, og søkte til kirken for å kunne virke i samråd med denne og utøve et kristent, humanitært livssyn og virke.
Deres offisielle formål som de la fram for Kong Balduin II var å beskytte kristne pilegrimer på sin vandring til de hellige mål.
Hva som akkurat skjedde i forbindelse med opprettelsen av Tempelherreordenen har vi liten kunnskap om. Men vi vet godt hva som hendte 900 år senere i Trondheim.

900 års jubileet for Storpriorat Skandinavia skulle være et ekstra høytidelig arrangement. Fokus var på pilegrimenes vandring til Nidaros. I fjor høst «startet» vandringen ved Søsterkirkene på Gran ved Priorat Norges Ridderdag der.
I år skulle vi være «framme» ved målet som var Nidaros, og Nidarosdomen.
Helgens arrangement startet på fredagen, den 27. april, med pilegrimsvandring i Trondheim. Denne endte ved Nidarosdomen, og med omvisning i kirken. Pilegrimsvandringen og omvisningen ble ledet av to meget profesjonelle guider fra Nidarosdomen.
På kvelden 27. var det felles middag for de som ønsket det, og sosialt samvær på hotellet.
Lørdag 28. april hadde et meget stramt program. Det startet med Lagtima Ridderting, og rett etter, en omvisning på riksregalieutstillingen, og så en rask lunch før man gjorde seg klar til å gå til Nidarosdomen for ordeneskapittel.

Ordenskapittlet ble, som nevnt, og i forbindelse med 900 års jubileet for Ordenen, gjennomført i Nidarosdomen i Trondheim. Ordenskapitlet ble støttet av Nidarosdomens orgel med over 9000 piper, samt Nidaros domkor med solister.
Dette ga en fantastisk ramme rundt et arrangement som var svært vellykket.

172 riddere og gjester deltok, samt at det også var andre tilfeldige gjester som overvar ordenskapitlet i domkirken. 172 gjester er foreløpig det største antall på en ridderdag.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Nidaros Dubbning
Nidaros domkyrka Dubbning av Riddare
Riddare w Uppstallning
 Nydubbade Riddare Uppställning
Middag Bild1
Ordensmåltid
Stormästaren har avlidit 2018-05-18

gmTempelherreordens Stormästare Fernando de Sousa Fontes avled fredagen den 18:e maj 2018 klockan 10:00. Fernando de Sousa Fontes var Tempelherreordens stormästare sedan 1960 då han efterträdde sin far.

Våra tankar går till Fernando de Sousa Fontes son och dotter med familjer och anhöriga.

Enligt Tempelherreordens regula går Grand Prior General Frankrike Gerard Willery in som tillfällig Stormästare tills ny Stormästare är vald.

Non Nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam

Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO
Storwebmaster

Tempelherreorden 900-årsjubileum i paris

RCHelgen den 9 till 11:e mars genomfördes 900-årsjubileums av Tempelherreordens bildande. Riddare från hela världen deltog och jubileet arrangerades av Storpriorat Frankrike under ledning av Grand Prior Gérard Willery.

Storpriorat Skandinavien deltog med GPG emeritus Owe Wagermark StKThO, GP Norge Birger Olsen StKThO, GP Sverige Johan Wåhlén StOffThO, GP Sverige emeritus StKThO Per Ölund,  StOffThO, StWeb Jonas Stålhandske StOffThO. Från Priorat Svensk-Finland deltog ledamoten i Humanitära fonden StOffThO Caesar von Walzel samt RThO Harry Ollinen.

Fredagen genomfördes ankomstregistrering, middag och kvällsunderhållning.

Lördagen inleddes klockan 10:00 med flodbåt från hotell Huatioan-Chinagora till minnesplatsen på I´ll-de-la-cite där Jaques de Molay brändes på bål. Uppställning vid minnesplaketten och Grand Prior Frankrike Gérard Willey höll ett tal.
Efter att Riddarna hade slängt en ros i floden Seine var det så åter ombordstigning på båten för återfärd till hotellet där bussar väntade för vidare färd till kvällens Ordenskapitel och Riddarmåltid.
16:00 öppnades det officiella firandet och Riddardubbning genomfördes, flera Riddare från Europas alla hörd dubbades till Riddare av Tempelherreorden och mottog sina insignier, manteln och Riddarbrevet.
Kvällen avslutades med välgörenhetsgala och Riddarmåltid.

Söndagen ägnades åt möte bland ländernas Grand Priorer.

Vi tackar Storpriorat Frankrike för ett väl arrangerat jubileum med många goda kontakter och trevliga minnen.

Paris mar2018 JdM small   Paris mar2018 redrose small
Jaques de Molay   Rosnedläggning i Siene
Paris mar2018 Ill de la site small   Paris mar2018 gpse small
I´ll´de la Sité   Grand Prior Sverige Johan Wåhlén
Paris mar2018 dubbning small   Paris mar2018 kören small
Riddardubbning   Kören
Paris mar2018 small   Logotyp smallweb
Riddare från Storpriorat Skandinavien    

Non Nobis Domine Non Nobis sed Nomini Tua Da Gloriam

Text och fotografi
Jonas Stålhandske Palovara, StOffThO
Grand Web Master

Knight Templars meeting in Pr. Sweden south 9 SEP 2017

The Knight Templars Priory of Sweden South conducted Knight meeting at Tomarps Kungsgård outside Kvidinge in Skåne. 9 Knights and relatives participated to get interesting information from the LtCol and Knight Marco Smedberg.

Marco told us about his theme tours where he raised visits to Israel in connection with our Order, as well as trips to the spread of Poland and the German Order.

Deltagare Marco inledning Marco
Marco2 Bertil Göte

Marco aroused the interest in arranging trips to both Israel and Poland for the Knight of the Order with relatives, and we will take this along with the continued planning for future activities.

The information was concluded with information from the Order of Göte Andersson, StOffThO and upcoming activities and the establishment of a Kommanderi.

The day was finished in the "mess" with a hot and good yellow sauce soup with accessories.

We thank Marco Smedberg, RThO for interesting information and Margreth Anderberg, who arranged the food for a nice arrangement.


Text and image
Jonas Stålhandske Palovaara, StOffThO

Grand Priory of Scandinavia National Chapter 1st of April 2017

Saturday the 1st of April conducted Grand Priory och Scandinavia National Chapter, Investuture and Knights prom.

This year events performed in a beautiful Lund in the presence of 56 Knights, 43 relatives and 5 postulanter. The day began with International Chapter conducted in Domkyrkoforum right next to the Lund beautiful cathedral. Our realatives was while on a guided tour of the Cathedral and visited among others giant Finn.

Our relatives joined to the Domkyrkoforum and a Knights Lunch was enjoyed.

Five (5) excited postulanter joined the Abbey Church at 14:30 and duty officers had prepared the National Chapter and postulanterna was well taken care of by the introducer.

All relatives and Knight joined at 15 o'clock and the church was filled. The procession started 15:30 and ended 17:30. Five (5) postulanter became knights, five were promoted to a higher degree and Johan Wåhlen, K.G.O.T.J was installed as Grand Prior of Sweden.

Grand smallAfter a short walk from the Abbey Church we entered Grand Hôtel and a welcome drink was served and lively discussions took place. The Master of Ceremonies Peter Öberg hit the bar and tables couples lined up outside the Grand Hall. The doors opened, and to the strains of "non nobis Domine ..." took the visitors their seats.

The menu for the evening was "Nordic Elegance" which consisted of an appetizer of Frothy soup of mussels from Bohuslän and nettle, pickled cucumber, fennel and dill, to the main course was served Spicy fried lamb with smoked add, parsnips, pickled mushrooms from Hällestad and wild garlic and this culinary trip ended with dessert mousse on white valrhonachoklad, poached rhubarb cake with Grand oak barrels stored snaps.

The new Knight's speech was carried by Carolina Lindström, K.T.J and promoted Knight's speech was carried by Tom Erik Nøkleby, K.G.C.T.J.

Thank you speech was carried out by Johan Wåhlén, K.G.O.T.J to his new office as Grand Prior of Sweden and Grand Prior General Christer Blomberg, K.G.C.T.J. thanked the outgoing Grand Prior of Sweden Per Ölund, K.G.C.T.J for his many active and hard worh in the Order. He recieved tha Grand Prior General golden Plaque.

Knight's day ended with dancing and Champagne Lottery.

The event was planned and carried out by the Knights in southern Sweden because this year it should have been in Denmark. The host of this year's National Chapter was Priory of Sweden.

Göte small Sigvard small Christer small
Göte Andersson greets
welcome to Lund
Sigvard Andersson and Lennart
Wkfalk is waiting för Chapter
Grand Prior General is
starting the Chapter
Nydubbade small Befordrade small Ny GP SE installerad small
New Knights Promoted Knights New GP Sweden installed
Johan Wåhlén
Riddare2 small Bild1 Riddare small 
Knights outside Church Grand Priory of Scandinavia Knights outside Church
Jörgen small Norrbaggar small Stora salen small
Erik Sørensen, Jörgen &
Anna-Kerstin Forsberg
Norwegian Knights Grand ballroom
fdGP SE GP SE fd GPG small Jonas small Avtackning fd GP SE small
Three Grand Priors Outgoing chancellor
Jonas F Montgomery
GPG thanked outgoing
GP Sweden Per Ölund

Meeting at Villa Albertsberg in Karlshamn 22 Maj 2016

Priorat Sweden Syd conducted Knight Meeting at Villa Albert Mountains, declared monument in 1996. Guided tour and information about Villa Albert Berg.

After a good lunch, Göte Andersson, StOffThO informed about next year Grand Priory of Skandinavium annual meeting and other information about the Order's activities.

When dessert was brushed off and contributions to the Humanitarian Fund had paid we drove up to Karlshamn to get a guided tour of Blekinge Maritime Museum. After a very interesting guided tour we parted. There are plans to implement a new hit for the summer which Göte Andersson will return with.

We express a warm thanks to the hosts for a nice day, good food and nice arrangement.

Grusplan Sjöfartsmuseet
Lusthuset

Storprioratets Lagtima Riddardag 23 april 2016

Storprioratet Skandinaviens Lagtima Riddardag genomfördes under ledning av Priorat Svensk-Finland i Ekenäs helgen den 22:e till 24:e april.

38 Riddare var samlade denna helg och dagen började klockan 10:00 med välkomstbubbel och information från kommunordförande för Resborg som berättade om utvecklingen i kommunen. Så var det dags att genomföra Storprioratets Lagtima Riddardag. Stadgeenliga punkter avhandlades och det beslutades om bl.a. nya grundstadgar för Storprioratet. För våra anhöriga genomfördes ledsagarprogram och vi träffades på Motel Marine för en gemensam lunch.

Klockan 15:00 var det samling i Ekenäs kyrka för tjänstgörande Riddare för att förbereda och duka kyrkan för Ordenskapitel. Ceremonin startade klockan 16:00 och Ordenskpaitlet dubbade sex (6) nya Riddare. De nydubbade var:

  • Kommodor Henrik Nystén
  • Löjtnant Lasse Höysti
  • Kommodor Gustav Äller
  • Överste Manu Tuominen
  • Kommodor Jukka Savolainen
  • Kommendör Johan Tillander

Välkommen nydubbade Riddare till vår Riddargemenskap

Därefter genomfördes befordrades av Riddare till högre grad.

Ordenskapitlet avslutades med kollekt till ThO humanitära fond och Guds ord samt Nattvard.

Efter fotografering på kyrkbacken var det uppsittning i bussen för transport till Nyland Brigad och officersmässen. Vi togs väl omhand av mässpersonal i form av finska beväringar som välkomnade oss med välkomstdrink. Efter information om mässen av ceremonimästaren samt information av GPG emeritus Owe Wagermark om Ordens internationella verksamhet var det insittning i stora salen för en tre rätters måltid. Sång under ledning av toastmastern gjorde stämningen ännu bättre.

Efter diverse tal så som välkomsttal, de nydubbades tal, de befodrade tal och tacktal var det dans i i angränsande rum och bar öppnade.

Vi tackar Priorat Svensk-Finland för en mycket väl genomförd helg.
Bilder från denna minnesvärda helg finner Ni i fotogalleriet under Storprioratets sida under menyn Priorat.

2017 års Lagtima Riddardag är beslutad att genomföras i Lund, Sverige lördagen den 1:e april 2017 och planeringen för det är i full gång. Vi kommer inom kort att skicka ut datum för detta och se till att boka den helgen.

Riddarhälsning
Jonas Stålhandske, StOffThO
Storwebmaster

© Tempelherreorden 2018