Menu
Uppvaktningslunch för 2019-års jubilarer!

Vördade Riddare

Som ni väl känner till är vår ordens grundpelare den humanitära verksamheten och vår sociala gemenskap. Vår humanitära verksamhet har sedan många år varit verksam i Baltikum, och där stött barnhem och äldre. Priorat Sverige har genom insamlingar och upprop, inte minst vid högtidsdagar och kollekt under våra ordenskapitel och möten, samlat in betydande belopp. Under 2019 har ni riddare bidragit till Humanitära fondens verksamhet med närmare 50 000 kronor. Bara uppropen för våra jubilarer inbringade nästan 20 000 kronor. Totalt har vi tillsammans med Storprioratet insamlat mer än 3 miljoner kronor så här långt. Ett fantastiskt resultat att vara stolt över. Ni riddare gör skillnad och ert engagemang och deltagande i vår verksamhet betyder oerhört mycket för många, socialt och humanitärt.

Under 2019 genomförde vi gemensamma upprop för 2019-års jubilarer. Totalt uppmärksammades 16 riddare genom gratulationsbrev och insamlingar och ytterligare 5 ynglingar (50-åringar) endast genom ett gratulationsbrev. Den 13 februari genomfördes en uppvaktningslunch på Militärsällskapet i Stockholm för dessa jubilarer. Tyvärr hade få riddare möjlighet att delta på grund av sin aktningsvärda ålder eller då de är bosatta på andra håll än i Mälardalen. Av dessa deltog dock Riddaren Johan Boström som fyllde 70 år den 16 januari 2019. Johan hade alltså hunnit bli 71 år innan uppvaktningen. Men bättre sent än aldrig!

Håkan Helander Johan Boström och GP small

Jubilaren, Riddaren, tandläkaren och kaptenen Johan Boström blev riddare 1986 och bär det låga riddarnumret 0022. Han fadder var då Lars Oscarsson, riddare nummer 0014. Lars avled tyvärr redan 1998. Johan är fortfarande mycket aktiv både yrkesmässigt och socialt. I övrigt deltog sex riddare och en dam för att uppvakta jubilareren. Vid uppvaktningslunchen deltog också storkorsriddaren Håkan Helander som representant för Humanitära fonden. Håkan Helander framförde sina och Humanitära fondens gratulationer, lyckönskningar och tack samt överlämnade också Humanitära fondens gratulationsbrev. De jubilarer som inte hade möjlighet att delta kommer tillsändas sitt gratulationsbrev per post.

Priorat Sverige vill åter framföra sina varmaste gratulationer, lyckönskningar och sitt varma tack till alla 2019-års jubilarer. Ni har betytt oerhört mycket för oss och vår humanitära verksamhet. Att så många bidragit i insamlingarna och uppropet speglar den betydelse ni har haft och har för oss riddare, kamrater och vänner. Tack också till er andra riddare för era frikostiga bidrag. Vår förhoppning är att ni fortsätter delta i vår verksamhet och bidrar till vår viktiga och osjälviska humanitära verksamhet.

Staffan strömbäck Johan Boström och GP small Jonas Håkan GP Margareta Owe Johan Staffan och Nils Anders small Diskussion vid kaffet small

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Claes Boltenstern och Owe Wagermark

 

© Tempelherreorden 2020