Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Riddarmöte den 13 oktober med föredrag av Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg

Den 13 oktober samlades 13 riddare i Priorat Sverige till årets fjärde Riddarmöte i Stockholm. Utöver föredrag och diskussioner kunde de också avnjuta landgång, dryck och gemenskap. Riddarmötet är ett utmärkt tillfälle att utveckla vår gemenskap och samtidigt få ta del av ett intressant, tankeväckande och spännande föredrag med anknytning till vår orden. Föredragshållare denna gång var Riddaren, Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg. Han inträdde i vår orden redan år 2006 och har riddarnummer 0467. Riddare Stefan är sedan två år Rikshemvärnschef och har före det bland annat varit brigadchef i Skåne.

Den 13 oktober är också dagen då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike. Det skedde fredagen den 13 oktober år 1307 på order av påven Clemens V. Sedan dess anses den fredagen den 13:e vara en otursdag. Någon otur såg vi inte till denna kväll utan tvärt om kan sägas att kvällen blev särdeles lyckad då föredraget var mycket intressant, måltiden ovanligt välsmakande, deltagarna mycket trevliga och dessutom insamlades en fin kollekt till skolan i Mali, som vi också tidigare stött och redovisat ibland annat Tempelherren.

Rikshemvärnschefen berättade om Hemvärnets remarkabla utveckling de senaste åren. I dag är hemvärnet mycket kvalificerat och har en relativt låg medelålder. De har de senaste åren tillförts ny materiel såsom granatkastare, stridsutrustning mm. I planen finns ytterligare förstärkningar planerade och utvecklingen fortsätter. Hemvärnet svarar i dag för skydd av våra viktigaste anläggningar, grupperingsplatser och depåer. De är en viktig del i folkförankringen och finns över hela Sveriges yta. De har också ett ansvar och kvalificerade resurser för trafikledning, CBRN-skydd (Kemiska, Biologiska, Radiologiska och Nukleära) samt ledingsplutoner till våra regionala staber. Dessutom har de ett omfattande antal musikkårer som spelar och bevarar försvarsmusikens musik och bevarar dessa traditioner vid både statsceremoniell verksamhet och andra arrangemang. Nämnas kan också att hemvärnet stöds av många frivilliga försvarsorganisationer och har därmed tillgång till både hundar, flygplan och båtar.

Priorat Sverige vill tacka generalen för föredraget och hans fantastiska insats för försvaret inte minst hemvärnet. Jag vill också slå ett slag för kommande verksamhet i vår orden. Ni kan välja mellan våra riddarluncher på Militärsällskapet första fredagen varje månad, ett antal Riddarmöten som finns i vår kalender på hemsidan samt vårt kommande Ordenskapitel och Riddarmiddag den 21 november i Tyska kyrkan och på Sjöfartshuset i Gamla stan. Om ni dessutom vill bidra till insamlingen till skolan i Mali kan du sätta in valfritt belopp på Priorat Sveriges konto för humanitär verksamhet: Plusgiro: 958189–3 eller SWISH: 123 450 0674. Tack också till alla som deltog och era bidrag till det fina insamlingsresultatet. Fantastiskt bra!

Föredragshållaren PrSwe logotype Riddaren Generalmajoren och Rikshemvärnschefen Staffan Sandborg
Föredragshållaren   RiksHvC Staffan Sandborg
 Riddarna Staffan Strömbäck Christer Berggren och Fredric Westerdal Hv Internationella samarbete  Margaretha och Owe Wagermark samt Riddrna Nils Anders Erik och L O i bakgrundenpng
Staffan Strömbäck, Christer
Berggren och Fredric Westerdal
 Hv internationella samarbete Owe- och Margareta Wagermark,
Nils-Anders, Erik och Lars-Olof.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Fotograf Peter Öberg