Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Priorat Norge

HamarOSMTHNorgeweb ble det første senter for Tempelherreorden i Norge, noe som skyldes at daværende vise Grand Prior Carl Vilhelm Angert, med ansvar for nordisk kontakt, deltok på "Garnisonsballet" i Hamar i januar 1988, og der fikk kontakt med norske reservoffiserer som han mente kunne være aktuelle kandidater som riddere i Tempelherreordene.

Resultatet var at tre norske riddere , Bakke, Lie og Mørland ble slått til ridere i Stockholm den 5:e november 1988.

Velkommen til Priorat Norge 

eigil jespersenPriorat Norge er med sine 134 riddere en del av Storpriorat Skandinavia. I tillegg inngår Priorat Danmark, Priorat Svensk-Finland og Priorat Sverige i Storprioratet. Vi er i overkant av 500 riddere. ThO har sitt hovedsete i Frankrike.

De første norske offiserene ble slått til riddere på Karlberg slott i Stockholm 1988 under det svenske priorat. Priorat Norge ble opprettet som et kommanderi i 1994 og ble et eget priorat i 1996. Prioratet var de etablert på Hamar-området.

ThO tar opp mannlige og kvinnelige offiserer og befal, der alle kategorier er representert. Riddernes bakgrunn som yrkes- eller reserveoffiserer kommer til sin fulle rett i vårt arbeid med veld- edighet. Norske riddere er godt fordelt over det ganske land. Ledelsen er lokalisert til Oslo-området og ledes av en Grand Prior med støtte av et Konvent.

En vesentlig del av vår virksomhet utføres gjennom det humanitære arbeidet. Arbeidet er organisert gjennom Storprioratets Humanitære fond, og Priorat Norge bidrar med innsamlede midler.

I tiden 1993-2001 ble den nordiske innsatsen viet til opprustning og utvikling av et barne- hjem i Talinn i Estland. Der om lag 130 foreldreløse barn, mange sterkt handikappede, fikk en verdig oppvekst som ga et positivt håp for framtiden. Siden 2002 har Ordenens humanitære innsats rettet fokuset mot et tilsvarende prosjekt, med ambisjoner om å ruste opp og bidra til en positiv utvikling av barnerehabiliteringssenteret "Blåsippan" utenfor Kaunas i Litauen. Blåsippan er en anstalt for barn i alderen 1-16 år.

Vel møtt til en stund med givende lesning!

Eigil Jespersen Storkorsriddare
Grand Prior Norge