Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Priorat Sverige

RedanOSMTHSverigeweb innan Storpriorat Skandinavien etablerades fanns ett antal enskilda riddare i Sverige bland andra Joachim Tiedeman och Paul Tomori. Det var först genom Ordens Stormästare beslut 1981 instifta Storpriorat Skandinavien omfattande Danmark, Norge, Svensk-Finland och Sverige med Gert Grotte som Grand Prior General, som dagens Tempelherreorden började sin utveckling.

Den första svenska dubbning ägde rum i Halmstad 1982 och därefter, från och med hösten 1983, genomfördes de formella dubbningarna i Stockholm.

Välkommen till Priorat Sverige

Rikard Bengtsson web1På dessa sidor vill vi ge Dig vår bild av Tempelherreordens verksamhet i Sverige.

Tempelherreorden är idag en modern efterföljare till den militära riddarorden som bildades år 1118. Vi inspireras av det goda som dåtidens riddare stod för främst genom internationell hjälpverksamhet med kristna förtecken. Allt detta blir mycket väl skildrat bland annat i Jan Guillous romaner om Arn av Gotia - Riddare av Tempelherreorden. Förhoppningsvis kommer vår information öka Ditt intresse för hjälpverksamhet, historia, Tempelherreorden och därmed också förmå Dig att hjälpa oss hjälpa.

Tempelherreordens svenska del – Tempelherreorden, Priorat Sverige – består av drygt 260 riddare, utspridda över hela landet. Ledningen av prioratet utövas av Grand Prior (främste företrädare) med stöd av ett konvent.

Vår huvudverksamhet är att göra gott - och rätt, men vi vill samtidigt kunna fungera som brobyggare mellan generationer, länder, religioner, kulturer, åldrar d.v.s. att öka samförståndet och utbytet mellan olika individer.

Vi ägnar oss också åt insamlingar, hjälpverksamhet, studier i historia och heraldik. Vår interna sociala verksamhet inkluderar ett antal riddarmöten och riddardagar runt om i Norden, allt i syfte att bl.a. stärka vår gamla traditionella nordiska samhörighetskänsla.

Väl mött till en stunds givande läsning!

Rikard Bengtsson Storofficer
Grand Prior Sverige