Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Baillivat Tunsberg

Bild3Den 7. februar 2020 ble det avholdt et møte på Hønefoss i Viken. Formålet med møtet var å samle Ridderne i Priorat Norge som bor i område Oslo vest for å se om det var vilje til å etablere et Kommanderi i området. Viljen var der og gjennomføringsevnen var god.

Stiftelsesmøtet for Kommanderiet ble gjennomført i Hønefoss 8. mars 2020. RThO Geir Olsen – som initiativtaker - ble valgt til Kommanderiets første Kommandør, Grand Prior for Prioriat Norge var også til stede. Kommanderiet dekker Tunsberg bispedømme som består av de tidligere fylkene Buskerud og Vestfold. Kommanderi Tunsberg ble, på vegne av Stormesteren, formelt godkjent av Grand Prior General på Storpresidiemøte 28. april 2020.

VELKOMMEN TILL BAILLIVAT TUNSBERG

Geir Olsen webKommanderi Tunsberg er tilsluttet Priorat Norge som er under Storpriorat Skandinavia. Som igjen er en del av O.S.M.T.H (Ordo Superemus Militaris Templi Hierosolymitani).
På grunn av den pågående pandemien som rammet landet i mars 2020 har oppstarten vært preget av dette. Kommanderi Tunsberg håper å kunne markere sin etablering med å arrangere nasjonal ridderdag 18. september 2021.

Kommanderiet ledes av en Kommandør med støtte av et Konvent (styre) som avholder faste styremøter og et Ridderting (årsmøte). Det ble valgt Konvent med følgende funksjoner: kommandør, visekommandør, skattmester, ceremonimester, intendant, sekretær og kansler.

Geir Olsen Kommendör
Ballivus, Baillivat Tunsberg