Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Pro Merito

TProMerito SMwebempelherreorden är huvudman för belöningsmedaljen Pro Merito, som kan förlänas till person som gjort sig särskilt förtjänt av Ordens uppmärksamhet och uppskattning. Förslag till medaljör kan skickas till styrelsen för belöningsmedaljen Pro Merito.

Medaljen är oval och utförd i förgyllt silver i 8:e storleken. Den visar på åtsidan Tempelherrekorset, längst kanten en stiliserad lager, och på den släta frånsidan "PRO MERITO", medaljens nummer, mottagarens namn och året för förläningen.

Förslagen till värdiga mottagare kommer främst från Ordens riddare.

Medaljkommittén Pro MeriTo

Ordförande Erik Dam StkThO (DK)
Ledamot Markus Lassheikki OffThO (SF)
Ledamot Bjørn Aksel Sund StOffThO (NO)
Ledamot Mats Lekman StkThO (SE)

Pro Merito har tilldelats

Marikka Purola2018 Marikka Purola
Den 26/10 2017 på morgonen skedde en tågolycka i Leksvall. Ett beväringsfordon kolliderade med en rälsbuss. I olyckan dog fyra personer, fyra skadades allvarligt och sju personer skadades lindrigt. Marikka Purola bor nära olycksplatsen och begav sig direkt till olycksplatsen. Vädret var uruselt och det stod klart att räddningshelikoptern inte kunde flyga. Marikka inledde räddningsarbetet innan ambulans hinnit fram och hon blev uppmanad av överläkare Peter Braskén att stanna kvar på olycklsplatsen och vid behov medicinera och ge medicinsk nödhjälp åt skadade. Utan hennes insatser på olycklsplatsen hade fler av offren sannolikt avlidit.

Läs tidningsartikeln i Västra Nyland om Marikka Purola

Stian Brænden 2015

2015 Stian Brænden
En treårig pojk hade klättrat ner på spåret vid Moelv station, Stian fattar det modiga beslutat att hoppa ner på spåret samtidigt som ett tåg är på väg in på stationen. Stian får tag på pojken och kastar upp honom på stationen och strax efter att Stian själv komma upp på perongen kommer tåget in på stationen. Stians ingripande visar mycket stort mod.

Läs nrk.no om Stian Brænden

DSPMweb

2014 Dennis Silfvast
Tjugotvåårige Dennis Silfvast förärades Pro Merito för att han räddade livet på sin mamma i en våldsam brand. Att han själv överlevde kan beskrivas som ett under. Dennis lever med ständiga smärtor och har mardrömmar. Dennis ingripande visar stort mod, rådighet och civilkurage.

2013 Christian Gow Hansen
Christian Gow HansenFör snabbt ingripnade i samband med hjäftstillestånd hos en äldre man ombord på tåget mot Lyngby. Christian Gow Hansen startade hjärtmassage och räddade därmed mannens liv.

2010 Anna Theresa Nordlund
För livräddningsinsatser på Kökar i augusit 2005.

Läs mer om Anna Theresas insatser

liungman

2005 Erik Liungman
För sina personliga humanitära räddningsinsatser, på Phi-Phi Island, Thailand i samband med den stora tsunamikatastrofen 2004, där han visat mycket stort prov på mod, rådighet och ledarskap långt utöver vad som normalt kan förväntas av en medmänniska i en sådan kaotisk situation.

Läs Aftonbladets artikel om Erik.

2003 Petter Skauen
Biståndsarbetaren Petter Skauen förlänades Pro Merito för sitt mångåriga arbete för Kirkens Nødhjelp i främst Guatemala, där han tillbringat tjugo år. Han spelade en central roll vid upprättandet av fredsavtalet mellan gerillan och myndigheterna efter 36 års krig.Petter Skauen

2001 Jörgen Öberg
Major Jörgen Öberg förlänades Pro Merito för att under sin tjänstgöring i FN som observatör visat utomordentligt stort personligt mod och ansvarstagande vid ett gisslandrama i Georgien 1999.

1999 Ulrika Nilsson
Undersköterska Ulrika Nilsson mottog Pro Merito för att hon genom ett snabbt, resolut och modigt ingripande räddade tretton åldringar från att bli innebrända i ett ålderdomshem i Skåne.

1998 Rolf Ekéus
Ambassadören Rolf Ekéus förlänades Pro Merito för att han som chef för UNSCOM i Irak 1991-1998 visade stort personligt mod och iniativkraft när det gällde att kartlägga förekomsten av massförstörselsevapen.

1997 Daniel Müller och Kasper Pettersson
Båda värnpliktiga vid regementet KA3. Vid en tafikolycka på Gotland räddade dem livet på en kamrat genom ett rådigt ingripande under utomordentligt dramatiska omständigheter. Läs mer om händelsen här.