Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Tempelherreorden Storpriorat Skandinavien

Vördade Riddare!

Hoppas att ni haft en fin påsk och kunnat tillbringa en del av tiden utomhus med nära och kära. Smittspridningen fortsätter i Sverige och vi behöver alla hjälpas åt för att begränsa den. Vaccinationerna har kommit igång och i mitten av april hade närmare 20% av befolkningen över 18 år fått sin första dos. Över 600 000 individer har också fått en andra dos. Regeringen kommer besluta om restriktionerna efterhand och nästa datum för eventuella lättnader är nu satt till den 3 maj. Givet prognoser, vaccinering och vårens ankomst kan vi vara försiktigt positiva till att smittspridningen avtar och restriktionerna lättas något. Prognosen för sommaren och resten av året är också god.

Som vi tidigare informerat om har vi skjutit upp våra Ordenskapitel under 2020. Vi satsar nu framåt, utgående från de prognoser och bedömningar som görs, att kunna genomföra ett Ordenskapitel i Stockholm den 12 juni i Gustaf Adolfskyrkan med efterföljande middag på den nyöppnade mässen på K1. Skulle läget inte medge ceremoni i kyrkan så är vår avsikt att genomföra en anpassad ceremoni för att ta upp så många som möjligt av de 15 postulanter som väntar på inträde i vår orden och befordra de välförtjänta riddare som väntat på det. Inbjudan kommer sändas ut i maj men jag ber er redan nu reservera den 12 juni. Vi räknar med att starta kl. 1600 och vara klara i kyrkan kl. 1800 för att därefter, om läget så medger, dela en måltid på K1 mäss.

På agendan under våren har vi också ett digitalt Riddarmöte den 20 maj då Riddaren Ola Palmqvist kommer tala om sin forskning om uppdragstaktik, som han också skrivit om i Kungliga Krigsvetenskapsakademins (KKrVA) handlingar och tidskrift. Ett mycket intressant föredrag tror jag och hoppas att så många som möjligt av er kan delta. Den 29 maj genomföLunchrs Storpriorat Skandinaviens Lagtima Riddarting, även det digitalt detta år. Kallelse med agenda finns i vår kalender, där ni också bör anmäla er så vi kan upprätta digital röstlängd. På agendan i år står bland annat att välja ny Grand Prior General och slutligen anta nya stadgar för Humanitära fonden.

Vi fortsätter vårt humanitära arbete och jag vill tacka er alla för er generositet. Nu senast har vi haft ett upprop för första kvartalet jubilarer, som blev mycket bra, och vi kommer i dagarna att publicera uppropet för andra kvartalets jubilarer. Där har ni möjlighet att genom en gåva till Humanitära fonden uppmärksamma dessa värdiga Riddare. Vi har också samlat in medel till skolan i Mali, som vi också stöttade förra året. Även här var ni Riddare generösa och vi kan därför överlämna ett lika stort belopp denna gång. Som traditionen bjuder kommer vi erbjuda alla Riddare att lämna en sommarhälsning i Tempelherren och samtidigt bidra till vår humanitära verksamhet. Håll utkik efter våra insamlingar och bidra efter egen förmåga. Alla bidrag stora som små är av betydelse och gör skillnad.

Till hösten hoppas vi fullt ut kunna återta vår verksamhet med fler Riddarmöten och Ordenskapitel. Första helgen i september genomförs internationellt möte i Rom som alla är välkomna till och Storprioratets Ordenskapitel genomförs den 25 september i Köpenhamn. Vi planerar för ytterligare ett Ordenskapitel i Priorat Sverige sent i oktober eller början av november. Vi kommer under året att arbeta vidare med att utveckla vår orden och kommer bland annat att ge ut en ny matrikel inom Storprioratet samt ge ut en ny informationsfolder om Tempelherreorden och Priorat Sverige. Dessutom vill vi naturligtvis få in fler Riddare, befordra välförtjänta, samla in mer till humanitär verksamhet samt återta våra sociala aktiviteter och träffas för gemenskap och samvaro.

SalongFör att i någon mån kompensera för att vi tvingats flytta fram mycket verksamhet vill jag åter välkomna er till våra Riddarluncher första fredagen varje månad. Den 7 maj kommer Riddarlunchen att genomföras på Sällskapet (Arsenalsgatan 7) under GPG Emeritus Owe Wagermarks värdskap. Från den 4 juni genomförs Riddarluncherna på Militärssällskapet (Valhallavägen 104). Inbjudan och anvisning för anmälan återfinner du i vår kalender. Båda sällskapen efterlever alla de restriktioner som restaurangbranschen har att följa.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka för det goda ni gör. Fortsätt vissa omtanke och stöd de som behöver. Låt oss tillsammans vara en god och stark kraft i dessa tider. Jag hoppas att vi snart kan ses igen och att vi tillsammans kan utveckla vår gemenskap och orden.

Peter Öberg, StOffThO
Grand Prior Sverige

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam!