The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Riddarmöte Baillivat Sankt Peter den 15:e oktober 2022

Lördagen 15 oktober genomförde Baillivatet en Riddardag på Statarmuseet i Torup, Svedala kommun. Här fick vi en intressant genomgång av museipedagog Petter Larsson om statarsystemet och museets syften och verksamhet. Syftet är att bevara kunskapen om en viktig del av vår arbetslivshistoria. Framför allt kan skolungdomar praktiskt få lärdom om livet i och omkring statarlängorna.

Statarsystemet infördes för att skapa stabilitet i personalförsörjningen av jordbruket på 1800-talet. Förhållandena för statarna var otillfredsställande och avskaffades 1945. Undertecknad är född i det nuvarande museet och tillbringade somrarna där under 1940-och 50- talen. Vi var fattiga men lyckliga. Mitt liv brukar jag beskriva som: "Från statarlänga till kungliga slott". Många av deltagarna reflekterade över den fantastiska sociala
utveckling, som genomfördes under 1900-talet. Vi hoppas att den får fortsätta.

Efter studiebesöket samlades vi på cafe och restaurang "Hos Mig" belägen i en gård intill Bokskogen. Här serverades allt från pizza från en vedeldad ugn till entrecote och kryddstark fisksoppa. Vi passade också på att gratulera Göte Andersson på hans 85-års dag. Baillivatet överlämnade ett gratulationskort med en lista på Riddare som samlat in 3 400 kronor, i Götes namn, till Diakonin i Sankt Peters församling.

Vår kärnverksamhet, humanitärt stöd till behövande, i alla dess former, behövs mer nu än tidigare. Våra begränsade resurser har ändå fått påtagliga effekter på den hjälp vi ger de behövande i Sankt Peters och Södra Sandby församlingar. Pengarna till Sankt Peters församling har under året gått till nyanlända barnfamiljer från Ukraina, vilka har ett stort behov av hjälp under den första tiden i församlingen. I Södra Sandby noterar diakonen att antalet församlingsbor i behov av stöd ökar och att vårt bidrag är guld värt.

SP 221015 bild 2 SP 221015 bild 1
Riddarlunch hos resturang Hos Mig Statarmuseet i Torup

Jan-Inge Svensson StOffThO
Baillivus Sankt Peter