The Knights Templar, The Grand Priory of Scandinavia

The Knights Templar, Grand Priory of Scandinavia

Pressrealeser

På denna sida presenteras pressinformation från diverse nättidningar som är av intresse för vår Orden. Vi tar tacksamt emot information som kan vara av värde för Orden och dess medlemmar.

Har Ni information Ni vill dela med Er så vänligen kontakta informationsansvarig Anders Johansson, KThO. Anders kontakt information finna under fliken "Kontakter" och "Info master".

Pressklippen nedan är klickbara och öppnas i ett nytt fönster.

Pressinformation

Dalademokraten 2007-03-12
Time On Line 2004-11-29
Dalademokraten The Last Crusade of the Templars